Nya Börshandlade värdepapper – Long!

Handlargolvet

Den 3 juni är det sista dag för handel i Long-certifikat i tabellen nedan. Handelsbanken har under den gångna veckan noterat nya Long-certifikat med samma underliggande för att ge våra kunder möjlighet att rulla över sin position innan förfallet. Fram till och med den 20 juni 2019 erbjuder vi våra kunder handel utan courtage i nedanstående värdepapper, via Handelsbankens internettjänst eller Handelsbankens kontor.

 

Förfallande certifikat

Nytt certifikat

LONG GULD H

LONG GULD H2

LONG KOPPAR H

LONG KOPPAR H2

LONG OLJA H

LONG OLJA H2

LONG SILVER H

LONG SILVER H2

LONG VETE H

LONG VETE H2

 

Likviddag för de certifikat som förfaller är den 18 juni 2019.

För hjälp med rullning och övriga frågor var vänlig kontakta oss på 020-81 61 61.

För att se hela vårt utbud klicka här.

Vill du veta mer om våra Bull & Bearcertifikat, Long & Shortcertifikat samt warranter så hittar du information i Kunskapsbanken.

Risker

Alla placeringar är förenade med risker. De viktigaste är marknadsrisk, likviditetsrisk samt kreditrisk. Marknadsrisk innebär att när priset på den underliggande tillgången går åt rätt håll så stiger certifikatet i värde. Om priset på den underliggande tillgången istället går åt fel håll så faller certifikatet i värde. Likviditetsrisk innebär att det under vissa perioder kan vara svårt eller omöjligt att handla i certifikaten. Det kan till exempel hända vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant handelsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Certifikaten ges ut av Handelsbanken och därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken.

Fullständiga villkor

Finansiella instrument ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga villkor. Båda dokumenten finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet