Nya warranter

Handlargolvet

Under tisdagen emitterade Handelsbanken 161 nya svenska hävstångsprodukter i form av warranter. Av de 161 ny warranterna är 129 köpwarranter och 32 säljwarranter. Förutom nya warranter med lösensenpris på befintliga slutdagar har warranter med slutdag den 19:e juli emitterats i Alfa Laval, Boliden, HM, Nordea, SEB, Swedbank, Telia och Volvo.

För att se hela Handelsbankens utbud av svenska warranter klicka här.

Information om warranter hittar du här. Warranterna emitterades på Nasdaq First North och finns med underliggande i följande bolag:

 • ABB
 • Alfa Laval
 • Atlas Copco
 • AstraZeneca
 • Boliden
 • Electrolux
 • Ericsson
 • Getinge
 • Hexagon
 • HM
 • Husqvarna                   
 • ICA
 • Investor
 • JM
 • Kinnevik
 • Lundin Petroleum
 • Nordea
 • Nokia
 • Sandvik
 • SCA
 • SEB
 • Securitas
 • Skanska
 • SKF
 • SSAB
 • Swedbank
 • Swedish Match
 • Tele2
 • Telia
 • Trelleborg
 • Volvo

 

 

Risker

Warranter kan både stiga och falla i värde under löptiden. Detta kallas för marknadsrisk. För en köpwarrant förfaller placeringen utan värde om aktiekursen* på slutdagen är lägre än lösenpriset, och investeraren förlorar då hela sitt placerade kapital. För en säljwarrant förfaller placeringen utan värde om aktiekursen* på slutdagen är högre än lösenpriset, och investeraren förlorar då hela sitt placerade kapital. Observera att högre hävstång (elasticitet) också innebär högre risk. Det finns dessutom ett par andra risker som du bör känna till. Ett köp av en warrant utgiven av Handelsbanken innebär att investeraren tar en kreditrisk på Handelsbanken. Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att handla i warranter. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln. I de warranter där underliggande tillgång handlas i annan valuta än svenska kronor, kan warrantens värde påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor.
För ytterligare information se Slutliga villkor för respektive warrant

 

Fullständiga villkor

Finansiella instrument ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga villkor. Båda dokumenten finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet