Nya Börshandlade värdepapper – Bull & Bear, Short och Warranter!

Handlargolvet

För snart 10 år sedan var Handelsbanken först med att notera Bull & Bearcertifikat i Sverige! Några av dessa första Bull & Bearcertifikat förfaller nu den 17:e april med likviddag den 6:e maj. Handelsbanken har under den gångna veckan noterat nya Bull & Bearcertifikat med samma underliggande och hävstång för att ge våra kunder möjlighet att rulla över sin position innan förfallet. Under perioden från och med 15 april 2019 till och med den 6 maj 2019 erbjuder vi våra kunder handel utan courtage i nedanstående värdepapper, via Handelsbankens internettjänst eller via Handelsbankens kontor.

För hjälp med rullning och övriga frågor var vänlig kontakta oss på 020-81 61 61.

Förfallande Certifikat

Underliggande

Slutkurs (SEK)

Ersättande Certifikat

BULL AZN X2 H

AZN

 402,23

BULL AZN X2 H2

BEAR AZN X2 H

AZN

 0,78

BEAR AZN X2 H2

BULL ERIC X2 H

ERIC B

 44,96

BULL ERIC X2 H2

BEAR ERIC X2 H

ERIC B

 1,16

BEAR ERIC X2 H2

BULL HM X2 H

HM B

 45,98

BULL HM X2 H2

BEAR HM X2 H

HM B

 3,38

BEAR HM X2 H2

BULL OLJA X2 H

Olja

 21,90

BULL OLJA X2 H2

BEAR OLJA X2 H

Olja

 4,79

BEAR OLJA X2 H2

BULL KOPPAR X2 H

Koppar

 43,95

BULL KOPPAR X2 H2

BEAR KOPPAR X2 H

Koppar

 7,00

BEAR KOPPAR X2 H2

BULL VETE X2 H

Vete

 42,29

BULL VETE X2 H2

BEAR VETE X2 H

Vete

 9,31

BEAR VETE X2 H2

BULL SILVER X2 H

Silver

 18,27

BULL SILVER X2 H2

BEAR SILVER X2 H

Silver

 5,35

BEAR SILVER X2 H2

BULL GULD X2 H

Guld

 64,53

BULL GULD X2 H2

BEAR GULD X2 H

Guld

 13,70

BEAR GULD X2 H2

BULL EURSEK X3 H

EUR/SEK

 55,92

BULL EURSEK X3 H2

BEAR EURSEK X3 H

EUR/SEK

 50,25

BEAR EURSEK X3 H2

BULL GBPSEK X3 H

GBP/SEK

 55,39

BULL GBPSEK X3 H2

BEAR GBPSEK X3 H

GBP/SEK

 31,05

BEAR GBPSEK X3 H2

BULL NOKSEK X3 H

NOK/SEK

 59,11

BULL NOKSEK X3 H2

BEAR NOKSEK X3 H

NOK/SEK

 44,80

BEAR NOKSEK X3 H2

BULL USDSEK X3 H

USD/SEK

 100,81

BULL USDSEK X3 H2

BEAR USDSEK X3 H

USD/SEK

 13,76

BEAR USDSEK X3 H2

Förutom de ovan nämnda Bull & Bearcertifikaten emitterades drygt 120 andra Bull & Bearcertifikat med hänstång X2 och X3, nya Shortcertifikat och drygt 90 stycken warranter.

För att se hela vårt utbud klicka här. 

Vill du veta mer om våra Bull & Bearcertifikat, Long & Shortcertifikat samt warranter så hittar du information i Kunskapsbanken.

 

Risker

Alla placeringar är förenade med risker. De viktigaste är marknadsrisk, likviditetsrisk samt kreditrisk. Marknadsrisk innebär att när priset på den underliggande tillgången går åt rätt håll så stiger certifikatet i värde. Om priset på den underliggande tillgången istället går åt fel håll så faller certifikatet i värde. Likviditetsrisk innebär att det under vissa perioder kan vara svårt eller omöjligt att handla i certifikaten. Det kan till exempel hända vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant handelsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Certifikaten ges ut av Handelsbanken och därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken.

Risker Warranter

Warranter kan både stiga och falla i värde under löptiden. Detta kallas för marknadsrisk. För en köpwarrant förfaller placeringen utan värde om aktiekursen* på slutdagen är lägre än lösenpriset, och investeraren förlorar då hela sitt placerade kapital. För en säljwarrant förfaller placeringen utan värde om aktiekursen* på slutdagen är högre än lösenpriset, och investeraren förlorar då hela sitt placerade kapital. Observera att högre hävstång (elasticitet) också innebär högre risk. Det finns dessutom ett par andra risker som du bör känna till. Ett köp av en warrant utgiven av Handelsbanken innebär att investeraren tar en kreditrisk på Handelsbanken. Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att handla i warranter. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln. I de warranter där underliggande tillgång handlas i annan valuta än svenska kronor, kan warrantens värde påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

Fullständiga villkor

Finansiella instrument ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga villkor. Båda dokumenten finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen

 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet