26 nya Spreadcertifikat

Tror du att Fingerprint kommer utvecklas bättre än Stockholmsbörsen?
Graf
  • JA
    61 %
  • NEJ
    39 %
Röstningen avslutad (63 röster)
Kristin Gulliksson

I september lanserade vi 26 nya Spreadcertifikat. Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på "gapet" mellan två tillgångar. Tror du till exempel att Fingerprint ska utvecklas bättre än Stockholmsbörsen finns certifikatet SPR FINOMX 7I H.

En av fördelarna med Spreadcertifkat är att certifkatets avkastning inte påverkas av marknadsrörelserna i stort utan bara av den relativa skillnaden mellan de två underliggande tillgångarna.

Spreadcertifikat består alltså av två underliggande tillgångar, exempelvis två aktier, två index, två råvaror eller en kombination av dem. Den ena tillgången har du en positiv tro på (lång tillgång) och den andra en negativ tro på (kort tillgång). Certifikatets dagliga avkastning är kopplad till den procentuella prisskillnaden mellan de båda tillgångarna. 

Nedan ser du våra nya Spreadcertifikat. Klicka här för att komma till kurslistan för alla Spreadcertifikat.

Spreadcertifikat Underliggande
SPR ATCSAN 7I H Atlas Copco mot Sandvik
SPR SANATC 7I H Sandvik mot Atlas Copco
SPR HUSELU 7I H Husqvarna mot Electrolux
SPR ELUHUS 7I H Electrolux mot Husqvarna
SPR ERINOK 7I H Ericsson mot Nokia
SPR NOKERI 7I H Nokia mot Ericsson
SPR SEBNDA 7I H SEB mot Nordea
SPR NDASEB 7I H Nordea mot SEB
SPR TLSTEL 7I H Telia mot Tele2
SPR TELTLS 7I H Tele2 mot Telia
SPR VOLSKF 7I H Volvo mot SKF
SPR SKFVOL 7I H SKF mot Volvo
SPR LUPOLJ 7I H Lundin Petroleum mot Olja
SPR OLJLUP 7I H Olja mot Lundin Petroleum
SPR STEHOL 7I H Stora Enso mot Holmen
SPR HOLSTE 7I H Holmen mot Stora Enso
SPR HMOMX 7I H HM mot OMX
SPR GULOLJ 7I H Guld mot Olja
SPR OLJGUL 7I  H Olja mot Guld
SPR SEBSWE 7I H SEB mot Swedbank
SPR SWESEB 7I H Swedbank mot SEB
SPR NDASWE 7I H Nordea mot Swedbank
SPR SWENDA 7I H Swedbank mot Nordea
SPR FINOMX 7I H Fingerprint mot OMX
SPR BNKVER 7I H Bank mot Verkstad
SPR VERBNK 7I H Verkstad mot Bank

 

Läs mer om hur spreadcertifikat fungerar här.

Ansvarsbegränsning 

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

SPR HOLSTE 7I H
SPR HMOMX 7I H

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet