Inför rapporterna: Solitt andra kvartal, men sen då

Lars Westberg

Varje kvartal publicerar våra aktieanalytiker Rapportpiloten för att hjälpa investerare navigera genom rapportsäsongen. Inför den rapportflod som nu väntar (nästa vecka är den mest intensiva) bedömer de att det kommer bli solida rapporter som bekräftar en god efterfrågan. Samtidigt väntas oron i marknaden öka till följd av farhågor om att vi närmar oss slutet på konjunkturcykeln.

Och på börsen ser vi att defensiva aktier har utvecklats bättre än mer konjunkturkänsliga sådana under den senaste månaden. Bolagens framåtblickande kommentarer kan därför bli särskilt viktiga i denna rapportsäsong. Eftersom många bolag känner av ökat tryck från insatskostnader är det är viktigt att efterfrågan är god för att kunna få igenom prishöjningar.

Handelskrig dämpar potentialen
Oron för ett upptrappat handelskrig mellan USA och dess internationella handelspartners har dämpat optimismen i marknaden och gjort börsen mer attraktivt värderad. Så länge oron finns kvar tror vi inte att värderingen i sig är något som medför en markant högre riskvilja och omvärdering av börsen. Generellt menar vi att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning är något svagt inför rapportsäsongen.

Fokus på bolagens guidning
På den positiva sidan förväntar vi, utöver en god efterfrågan, se gynnsamma kalender- och valutaeffekter. Risken är dock överhängande att bolagens kommentarer om effekterna av tullar och handelshinder kan dämpa optimismen. Vi har i minne utvecklingen från förra sommaren, då rapporterande bolag i många fall fick se aktiekurserna sjunka även om rapporten motsvarade förväntningarna.

Höjda intäktsprognoser
Hittills i år har analytikernas prognoser för intäkterna skruvats upp betydligt mer än vinstprognoserna. I tider med stigande insatskostnader är det lättare att motivera höjda priser. Effekten kommer dock med viss eftersläpning och frågan är om det finns utrymme för högre marginaler framgent. Vi tror att det finns utrymme för en vinsttillväxt om 5-10 procent, förutsatt att handelskriget får en lösning.

Accelererande vinsttillväxt i H2?
Inför Q2-rapporterna bedömer vi att intäktstillväxten, för de nordiska bolag vi har analysbevakning på, kommer att uppgå till 6 procent i genomsnitt (från samma kvartal 2017). IT, Telekom och Bygg är sektorer som väntas uppvisa krympande omsättning. Även vinsttillväxten väntas även uppgå till 6 procent, drivet av Råvaror, Olja, Fastigheter och Verkstad. Vinsttillväxten förväntas sedan accelerera under det andra halvåret (vi vet dock att vinstprognoserna gradvis brukar skruvas ned mot årets slut). För den svenska marknaden bedömer vi att intäktstillväxten uppgår till 5 procent (varav 1 procent från valutaeffekter), men att vinsttillväxten blir 11 procent, drivet av lätta jämförelsetal för bankerna.

 

Texten är en återgivning av en artikel i nyhetsbrevet Börsnytt och är en sammanfattning av Pierre Mellströms analys, publicerad den 11 juli 2018 klockan 06:30. 

Särskilda upplysningar


Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet