Lägre vinstförväntningar efter rapporterna

Lars Westberg

Börsdramatiken har varit påtaglig under hösten. Kombinationen av oro för en svagare konjunktur och högt ställda förväntningar på börsbolagen blev en giftig cocktail under den gångna rapportsäsongen. I många fall räckte det inte för bolagen med att leva upp till förväntningarna för att det skulle resultera i oförändrade aktiekurser.

Tvärtom kunde hyggliga rapporter medföra rejält negativa kursreaktioner. Samtidigt blev de bolag som överträffade förväntningarna i många fall belönade med brant stigande aktiekurser. På en nervösmarknad verkar detta mönster dominera. 


Makroekonomiska indikatorer, som inköpschefsindex, har under en tid sjunkit, om än från höga nivåer. I det tredje kvartalet blev det uppenbart att även bolagen känner av en inbromsning i ekonomin. Börsbolagens resultat är fortsatt starka i ett historiskt perspektiv, men marginalerna är överlag nära toppnivåer. Därför kommer det troligtvis att krävas ökad försäljning för att även vinsterna ska växa framöver. 

Tittar vi närmare på rapporterna kan vi konstatera att efterfrågan har varit fortsatt god. Högre insatskostnader har samtidigt tvingat bolagen att höja priserna för att försvara sin lönsamhet. Samtidigt visade rapporterna att orderböckerna inte har ökat fullt så mycket som analytikerna räknat med. 

I spåren av rapportsäsongen har Handelsbankens aktieanalytiker i stort sett lämnat sina försäljningsprognoser för svenska bolag 2018–2019 oförändrade. Däremot har vinstprognoserna sänkts med 1–2 procent. En delförklaring är att kostnaderna väntas öka mer än vad man tidigare räknat med. 

Våra nya prognoser innebär att vi räknar med en långsammare vinsttillväxt under 2019. Jämfört med 2018 förväntas dock vinsterna öka med drygt 7 procent (på aggregerad nivå).Vi tror att det är alltför tidigt att tala om lågkonjunktur, men det kan ändå vara bra att fundera över risknivån i sina placeringar.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet