Rapportpilot - luftgropar på horisonten?

Lars Westberg

Förväntningarna inför den rapportsäsong som precis dragit igång verkar mer rimliga än hur läget var inför rapporterna för det förra kvartalet. Givet positiva kalendereffekter, med två procent fler arbetsdagar, gynnsamma valutaeffekter och ytterligare prognossänkningar i sen tid, bedömer vi att förväntansbilden som helhet är välbalanserad. Däremot bedömer vi att förväntningarna för senare delen av året, och 2014 i synnerhet, fortfarande är oroande höga...

Samtidigt som den nordiska aktiemarknaden utvecklats väl under två års tid (om än under stor volatilitet periodvis) har analytikernas vinstprognoser fortsatt nedåt. Vår indikator för vinstrevideringstrenden (antalet höjda prognoser i förhållande till antalet sänkta prognoser) har bitit sig fast på låga nivåer och förväntningarna har kommit ner inför rapportsäsongen. De svaga nordiska valutorna bör ge visst stöd under slutet av året, men vi bedömer att prognoserna för 2014, då 90 procent av de nordiska företagen förväntas rapportera stigande rörelsemarginal, är allt för optimistiska. Vi räknar därför med att vinstrevideringstrenden kommer att vara fortsatt negativ, vilket kan dämpa börsutvecklingen framgent.

Ser vi till de nordiska börserna som helhet räknar vi med att bolagens intäkter har sjunkit med 5 procent i det andra kvartalet, vilket är i linje med föregående kvartal. Under kommande kvartal förväntar vi oss en accelererande intäktstillväxt som når +3 procent i årets sista kvartal. Rörelseresultatet bedöms följa försäljningsutvecklingen och minska med 8 procent i det andra kvartalet för att sedan stiga mot slutet av året. Givet en börsuppgång hittills i år på drygt 13 procent i Sverige och 12 procent på OMX Nordic 40 (inklusive utdelningar), bedömer vi att mycket av det goda redan reflekteras i aktiekurserna.

Den amerikanska rapportsäsongen har som vanligt fått en bra start. Under de senaste rapportperioderna har de inledande rapporterna generellt varit bra och börsen stark för att sedan mattas av i takt med att förväntansbilden successivt skruvats upp ju längre in i rapportperioden man kommit. Den trenden har inte varit lika tydlig för svensk del. Så här långt har dock även de tidiga rapporterna här i Sverige överlag tagits emot positivt.

I nästa vecka drar rapportsäsongen i Sverige igång på allvar med kvartalsresultat från tungviktare inom allt från Bank till Verkstad. Som vanligt kommer stort fokus att läggas på bolagens kommentarer om utsikterna, allt för att hitta signaler som kan bekräfta återhämtningen under kommande kvartal. I ett långt perspektiv ger den globala ekonomiska utvecklingen stöd till en positiv börsutveckling. Men just nu gäller det för bolagen att åtminstone möta förväntningarna.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet