Bomarknaden - Hem, ljuva hem?

Lena Fahlén

Vi räknar med stabila bostadspriser i Sverige framöver. Det skriver våra makroekonomer Helena Bornevall och Johan Löf i en fördjupning om den svenska bostadsmarknaden. En stark sysselsättning och stigande inkomster väger upp ett större bostadsutbud och högre räntor. Byggstarterna väntas visserligen fortsätta falla, men många bostadsprojekt färdigställs 2019 vilket utgör en risk för nytt prisfall. För ekonomin som helhet bedöms riskerna ändå vara begränsade.

Läs Aktuell Ekonomi om Bormarknaden här

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet