Expansiv finanspolitik med ny regering

Lena Fahlén

Klockan 11 idag, drygt 4 månader efter valet, får Sverige en ny regering. Januariavtalet kommer inte ge några större avtryck på svensk ekonomi i år. Men det lutar åt att det blir en expansiv finanspolitik nästa år när konjunkturen försvagas. Samtidigt kommer finanspolitiken fortsatt vara ”försiktig” i ett internationellt perspektiv. Det skriver vår makroekonom Anders Bergvall i en kommentar.


Idag, måndagen den 21 januari klockan 11.00 avger statsministern en regeringsförklaring i riksdagens kammare och anmäler då vilka statsråd som ska ingå i regeringen. Sen håller statsministern en pressträff, tidigast klockan 12.00. 

Den rödgröna regeringen sitter kvar, men ska nu budgetförhandla med C och L istället för med V. Budgetsamarbetet bygger på en sakpolitisk överenskommelse (”januariavtalet”) i 73 punkter mellan S, C, L och MP. Om reformerna i den blir av betyder det en tydlig omsvängning av politiken i en liberal (höger) riktning jämfört med den senaste mandatperioden. 

Men M+KD:s budgetreservation, som röstades igenom i december, fortsätter att prägla finanspolitiken det närmaste året. Bland annat innebär den inkomstskattesänkningar på 15 miljarder kronor, mer pengar till kommunerna samt satsningar på försvaret.

Den nya regeringen ger inte några större avtryck på svensk ekonomi i år
Den nya regeringen kommer att lägga en vårändringsbudget i april som kompletterar och eventuellt förändrar delar av M+KD budgeten. Totalt uppges det handla om satsningar på 4,5 miljarder kronor. Reformer som höjda miljöskatter kan bidra till marginellt högre inflation samtidigt som välfärdssatsningar och sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare på marginalen kan bidra till något högre sysselsättning redan i år. Men det är inget som påverkar Riksbanken eller makroekonomin i stort.


Det lutar åt finanspolitiska stimulanser nästa år
När regeringen i augusti ska presentera budgeten för nästa år bedömer vi att det kommer finnas tydliga tecken på en global konjunkturavmattning. Det lutar därför åt att regeringen då lägger om finanspolitiken i en mer expansiv riktning, även om en viktig orsak till detta i praktiken är att regeringen samt C och L vill genomföra omfattande reformer (inkomstskattesänkningar, satsningar på miljön, familjevecka, mer pengar till välfärden). Det kan bidra till något högre tillväxt och sysselsättning nästa år.

Finanspolitiken blir fortsatt ”försiktig”
Inriktningen på finanspolitiken kommer att vägledas av det finanspolitiska ramverket, där överskottsmålet i grova drag kommer att respekteras. Det är därför tveksamt om det finns tillräckligt med pengar för att genomföra alla reformer i överenskommelsen under mandatperioden. En allt större andel äldre och yngre leder till att regeringen måste skjuta till cirka 100 miljarder kronor 2020-2022 till den offentligt finansierade verksamheten bara för att den ska kunna behålla personaltätheten, enligt beräkningar från Konjunkturinstitutet.

Stabiliserande finanspolitik alltmer i fokus när konjunkturen försvagas
Just nu är Riksbankens möjligheter att stimulera ekonomin mycket begränsade. Staten kommer därför behöva ta ett större ansvar för att stabilisera ekonomin om konjunkturläget försämras. Sverige har visserligen en låg statsskuld, men samtidigt begränsar EU:s finanspolitiska ramverk statens möjlighet att stimulera ekonomin genom ökade utgifter och sänkta skatter med stora budgetunderskott som följd. Det finanspolitiska utrymmet i en djup lågkonjunktur är därför begränsat även i Sverige. Vidare kommer det krävas förhandlingar både inom regeringen och med C och L, vilket kan göra det svårt att agera snabbt och genomföra de åtgärder som är effektivast om det blir en konjunkturnedgång med stigande arbetslöshet.

Stabiliseringspolitiken lyfts även upp i januariavtalet och ambitionen är att förstärka det statliga stödet för korttidsarbete för att ha bättre beredskap att snabbt hantera konjunktursvängningar. Genom att ge statligt stöd för korttidsarbete vill man bevara arbetstillfällen i företag som möter en vikande efterfrågan. Anställda går då tillfälligt ned i arbetstid och lön.


Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet