Händelserik vecka i Italien

Lena Fahlén

Så sent som i början av förra veckan såg det ut som att ett nyval var oundvikligt i Italien. Men efter en period av intensiva förhandlingar tyder nu allt mer på en koalition mellan de två största partierna La Lega och Femstjärnerörelsen. Hittills har den politiska turbulensen i Italien passerat relativt obemärkt på finansmarknaderna.

"Spiken i kistan när Legas ordförande avböjde Femstjärnerörelsens förslag"

Det har nu gått två månader sedan det italienska valet där både Femstjärnerörelsen och högeralliansen utropade sig till vinnare. Inom högeralliansen blev La Lega största parti (även Berlusconis Forza Italia och högerextrema italienska brödraskapet ingår i denna allians). Efter en period av intensiva förhandlingar tyder nu allt mer på en koalition mellan partierna.


I början av förra veckan såg det ut som att ett nyval var oundvikligt då partierna inte kunde komma överens om regeringsbildandet. Spiken i kistan var när La Lega avböjde Femstjärnerörelsens förslag om att Di Maio, La Legas ordförande, kunde få premiärministertiteln förutsatt att man klippte banden till den tidigare premiärministern Berlusconi. Båda partierna avvisade därefter presidenten Sergio Mattarellas förslag om en teknokratregering som skulle leda landet fram till ett nyval vid årsskiftet. Då återstod endast det sista alternativet, nämligen ett nyval redan i slutet på sommaren som man gärna undviker på grund av risken för lågt valdeltagande. I slutet på förra veckan uttalade sig Berlusconi och sade att han inte vill stå i vägen för en koalition och då kunde förhandlingarna återupptas mellan La Lega och Femstjärnerörelsen. Det har nu gjorts signifikanta framsteg i förhandlingarna och nu talar allt mer för att det blir en koalitionsregering som styr i Italien.

"Hittills har den politiska turbulensen i Italien passerat relativt obemärkt på finansmarknaderna"

Resultatet av det senaste händelseförloppet i Italien ser ut att bli precis det som man länge fruktat i Bryssel, nämligen att de populistiska vindarna som blåser över västvärlden sprider sig till ett viktigt EU-land. Både La Lega och Femstjärnerörelsen är nämligen skeptiska till EU-samarbetet även om man tonat ned de åsikterna. Marknaden har dock låtit de politiska händelseförloppen i Italien passera relativt obemärkt. Den italienska 10 års statsobligationsräntan steg 10 punkter i början av förra veckan när ett nyval var det mest sannolika scenariot men när en koalition åter var på bordet avbröts uppgången. Marknadens lugn kan bero på att partierna tonat ner EU-skepticismen och att partierna säger sig prioritera Italiens tillväxt snarare än EU-frågan. Italiens ekonomi har förbättrats de senaste åren och avsaknaden av en utbredd majoritet för att lämna eurosamarbetet dämpar den politiska risken. 

Vår bedömning är att den politiska riskpremien på den italienska räntemarknaden är för liten och att det finns utrymme för stigande räntor. Även om den italienska ekonomin förbättrats har utvecklingen att minska budgetunderskottet skapat motstånd i Italien. Di Maio förespråkar nu en ekonomisk tillväxt genom att bedriva ett större budgetunderskott, likt det vi ser i USA, vilket skulle öka den ekonomiska risken i Italien samtidigt som lånebehovet skulle öka. Det finns även risk att EU-frågan åter blossar upp vilket kan leda till en högre riskpremie.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet