Jämställdhet ger högre BNP

Lena Fahlén

Rapporter visar att om jämställdheten mellan män och kvinnor ökar blir även tillväxten högre och den ekonomiska stabiliteten stärks. Effekten blir störst i länder som Indien, där få kvinnor förvärvsarbetar. Men även i Sverige kan det ekonomiska välståndet öka om kvinnor, och i synnerhet de utrikesfödda, skulle yrkesarbeta i lika hög uträckning som män.

Anders Bergvall skriver om lönegapet mellan könen i senaste numret av Makrosvepet. 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet