Kina vill ta över stafettpinnen från USA

Lena Fahlén

Den ekonomiska tillväxten i Kina har avtagit och kommer troligen att fortsätta att göra det, om än i något måttligare takt. Även regeringskällor har bekräftat långsammare växande BNP, något som är kontroversiellt inom partiet. Handelsbankens chefsekonom i Norge, Kari Due-Andresen, har varit på resa i Kina och berättar om sina intryck av konflikten mellan USA och det stora landet i öster.


Det som är viktigast för de politiska ledarna i landet just nu är sysselsättningen, och med en arbetskraft som växer allt långsammare behöver BNP-tillväxten inte vara så hög som tidigare för att skapa de jobb som behövs. Inbromsningen 2018 var dock relativt kraftig och vi väntar oss fortsatta finanspolitiska stimulanser för att mjuklanda ekonomin.

"Vill ta över stafettpinnen från USA som världsledare"

 

På längre sikt är det tydligt utifrån de möten jag hade att Kinas ambition är att ta över stafettpinnen från USA som världsledare och definiera såväl den tekniska utvecklingen som geopolitiken. Bälte- och Väg-initiativet (BRI), eller "nya sidenvägen" som den också kallas, är central för att uppnå detta mål. BRI anses av det kinesiska ledarskapet som århundradets projekt och handlar mycket mer om geopolitik än ekonomi. Tidshorisonten är 2049. Enligt BRI-experten Lorenzo Riccardi har landet som ambition att "alla vägar ska leda till Peking" då.

USA kritiserar BRI-initiativet för bristande insyn, för att inte vara tillräckligt grönt och för att skapa skuldfällor för redan utsatta länder. USA trycker på för att få länder att välja sida och vara med dem eller Kina i denna fråga. Kina däremot säger att landet har vidtagit åtgärder för att ta itu med USA:s kritik och anser att de behandlas orättvist.

"Nödvändigt för Kina att internationella investerare är positivt inställda till landet"


Rivaliteten mellan Kina och USA syns på många nivåer, handel är bara en av dem. Som Kina ser det så beror USA:s handelsunderskott på de ekonomiska strukturerna mellan USA och Kina och inte på politik eller handelsavtal.

På längre sikt är det nödvändigt för Kina att internationella investerare har en positiv syn på landet. Regeringen insisterar emellertid på att den kinesiska ekonomin har sitt eget system som måste utvecklas och att landet måste få göra saker på sitt eget sätt. Innan man genomför några stora förändringar måste den kinesiska regeringen ha med sig opinionen på hemmaplan. Ledarskapet vill inte visa en mjuk sida och riskera att bli förolämpade.

Mitt djupaste intryck från besöket i Kina är att handelskriget med USA är en mycket liten del av ett komplicerat förhållande mellan länderna. Även om ett handelsavtal förhandlas fram tror jag att spänningarna mellan länderna kan öka när som helst. Det kan mycket möjligt vara så att vi är i början av en ny världsordning där 2-3 regionala sfärer blir tydligare (centrerade kring Kina/Asien, USA och eventuellt en i Europa).

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet