May sitter kvar, men vägen mot Brexit är osäker

Lena Fahlén

Theresa May presenterade i förra veckan sin Brexit-plan för resten av den brittiska regeringen. Planen var försiktigare än vad många brexitförespråkare hoppats på, och ledde till att flera ministrar lämnade sina poster i protest, däribland Brexitminister David Davis och utrikesminister Boris Johnson. Även om May till slut klarade att samla regeringen bakom planen, bedömer vi att den inte kommer att överleva.

Under veckan har det spekulerats i att planen skulle bli slutet för Theresa Mays tid som premiärminister och att Boris Johnson med flera skulle samla in de 48 nödvändiga rösterna som man behöver för att starta en misstroendevotering i det konservativa partiet. Om en majoritet av de konservativa parlamentsledamöterna hade röstat för att avsätta Theresa May hade ett nyval av partiledare tvingats fram. Vi bedömer dock inte att May kommer att avsättas i närtid, bland annat eftersom det inte finns någon annan kandidat med tillräckligt stöd för att ta över. Dessutom skulle ett nyval ta värdefull tid från förhandlingarna med Bryssel och ytterligare försämra Storbritanniens förhandlingsposition.

Efter att May nu ersatt de två ministerposterna är nu den nya regeringen samlad bakom Mays Brexitplan som presenterades för det brittiska parlamentet torsdag den 12:e juli. I grova drag innebär planen att Storbritannien blir kvar i EU:s inre marknad när det gäller handel med varor och jordbruksprodukter. Detta är ett sätt att säkerställa att det inte blir någon hård gräns mot Irland. Vad gäller handel med tjänster så föreslår May en lösare anknytning till EU. En sådan lösning innebär troligen att Storbritannien ser framför sig att man inte kan ingå handelsavtal med andra länder gällande varor, men däremot kan ingå bilaterala avtal om handel med tjänster. Ett problem med detta är att sådana internationella avtal är så gott som ickeexisterande idag. 

Vi bedömer att Mays Brexit-plan är en kompromiss som inte kommer att överleva. EU har redan sagt att planen sannolikt inte kommer att godkännas av dom. EU håller fast vid att Storbritannien inte kan plocka russinen ur kakan – dvs man kommer inte att tillåta att de fyra friheterna bryts upp (fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital). EU har därför sagt att Storbritanniens krav på att inte stå under EU-domstolen och inte tillåta fri rörlighet av personer över gränserna kommer innebära att man bara kan göra ett frihandelsavtal liknande det EU nyligen ingått med Kanada.

Den 20:e juli ska EU:s chefsförhandlare, Michel Barnier, möta de övriga 27 EU-länderna för att avgöra hur man ska svara på Mays Brexit-plan. Troligen kommer man kräva stora förändringar. Om man kommer överens kommer May stämma av den slutliga planen med parlamentet någon gång i oktober. Där är risken att avtalet faller – både mer hårdföra ”Brexiters” och oppositionen kan rösta emot. 

Frågan för Tories blir troligen om de då hellre fäller sin regering och därmed med stor sannolikhet låter Labour överta samtalen med EU om Storbritanniens framtid än accepterar en ”mjukare” Brexit?

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet