Ovisst val i Italien

Lena Fahlén

Den 4 mars går italienarna till valurnorna. Opinionsläget tyder på att det kommer bli svårt att bilda en stark regering och genomföra de ekonomiska reformer som Italien så väl behöver. Både femstjärnerörelsen och Forza Italia har backat från kraven på en folkomröstning om euron, men skulle det återkomma på agendan kan det leda till stökiga marknader.

”Berlusconi som kungamakare”

De senaste opinionsundersökningarna pekar på att center/högeralliansen under ledning av Silvio Berlusconi kommer få mest röster i valet, runt 37 procent. Silvio Berlusconi själv är förhindrad att kandidera eftersom han är dömd för skattefusk, men han verkar i bakgrunden och ses som ”kungamakare”. Alliansen har offentliggjort ett reformförslag där det kanske mest iögonfallande är en "platt" skatt, det vill säga att skatten tas ut med samma procentsats oavsett inkomst. Om det förslaget genomförs skulle både företag och privatpersoner betala nånstans mellan 15 och 25 procent i skatt. Oavsett vilken procentsats skatten landar på skulle förslaget innebära betydligt lägre skatteintäkter för staten och ett avsevärt större budgetunderskott än de max 3 procent som EU föreskriver. Alliansen vill även dra tillbaka den pensionsreform som genomfördes efter eurokrisen 2011, något som ytterligare skulle belasta budgeten. För att spara pengar vill alliansen bland annat minska invandringen. 

Även om partierna på högerkanten varit skeptiska till euron och pratat om att utlysa en folkomröstning om den finns inte detta med i reformförslaget. Möjligen har erfarenheterna från det franska valet, där Marine LePen förlorade stort på en euroskeptisk agenda, satt sina spår. 

”Nuvarande regeringsparti vill fortsätta reformerna”

 Nuvarande regeringspartiet Partito Democratico (PD) får tillsammans med några mindre allianspartier enligt opinionsundersökningarna runt 28 procent av rösterna. PD leds av tidigare premiärministern Matteo Renzi. Han vill fortsätta det inledda reformarbetet och är också en sann europavän.

Då inget av blocken verkar kunna få egen majoritet har det spekulerats i en storkoalition mellan högern och vänstern, något varken Berlusconi och Renzi verkar särskilt intresserade av.

”Jokern i valet har öppnat för att bilda minoritetsregering”

Jokern i det italienska valet är femstjärnerörelsen, M5S, som också har 28 procent av rösterna enligt de senaste opinionsundersökningarna. M5S vill inte placera sig på en höger-vänsterskala. Partiets ursprungliga plan var att avskaffa det rådande politiska systemet och istället införa direktdemokrati där allmänheten skulle få bestämma allt via digitala omröstningar. Dessa radikala tankar har tonats ner, liksom den tidigare ståndpunkten att partiet inte kunde tänka sig att samarbeta med några andra partier. I dagsläget verkar de kunna tänka sig att bilda regering utan egen majoritet. Även M5S är skeptiska till euron och vill ha en folkomröstning kring fortsatt medlemskap. En annan fråga som bekymrar finansmarknaden är att en av partiets ekonomiska topprådgivare, Lorenzo Fioramonti, har krävt en debatt inom EU om skuldavskrivning för Italien. Förslaget innebär att ECB skulle köpa statsobligationer och sedan skriva av Italiens skuld. Förslaget har mötts av stort motstånd från många EU- länder.

”En euroskeptisk regering det sämsta alternativet”

I dagsläget ser det alltså ut som om mitten/högern-partierna kommer att bilda en minoritetsregering. Vi bedömer att en euroskeptisk regering vore det sämsta alternativet för finansmarknaderna. Om man i Italien på allvar börjar diskutera en omröstning om eurons vara eller icke vara kommer det bli rejält stökigt på de finansiella marknaderna. Även om majoriteten av italienarna vill vara kvar i eurosamarbetet är landet ett av de mest EU-skeptiska.

”Stora problem oavsett valutgång”

Oavsett valutgång har Italien stora problem som nästa regering skulle behöva ta tag i. Italiensk ekonomi har visserligen överraskat positivt på senare tid, men den ekonomiska tillväxten är fortsatt låg och på lång sikt står Italien inför stora utmaningar i form av en åldrande befolkning, korruption, en av Europas största statsskulder och ett stort behov av strukturella reformer. Även om bankproblemen inte längre är akuta finns fortfarande en stor andel dåliga lån i det italienska banksystemet.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet