Tankar från USA

Lena Fahlén

Undertecknad har spenderat en vecka i NewYork och Washington för att ta tempen på den amerikanska ekonomin och politiken. Jag besökte bland annat IMF, Finansdepartementet, NY Fed samt flera politiska experter.

Mycket fokus ligger naturligtvis på den politiska utvecklingen. Turbulensen i Vita huset skapar osäkerhet. IMF och flera andra bedömare menade att det är osannolikt att Trumps stimulanser skulle kunna leda till en tillväxt på runt 3 procent år 2020 såsom Vita huset själv signalerat. Frågan är ju också om det överhuvudtaget blir några stimulanser då Trump stött på mycket motstånd i kongressen.

En politisk rådgivare menade dock att all turbulens kring Trump skulle kunna öka sannolikheten för att Trump ändå får igenom sin skattereform – detta eftersom republikanerna måste visa att de åstadkommit något inför mellanårsvalet 2018 (då hela representanthuset ska väljas om). Just skattereformen är något både demokrater och republikaner är överens om behövs, USA har idag en av de högsta bolagsskatterna i OECD-länderna. Frågan är ju bara hur en skattereform ska finansieras om Trump inte får igenom sin sjukvårdsreform…

Apropå politik var det många i Washington som pekade på problemet med att de finns få seniora tjänstemän på plats – i samband med valet är det ca 4 000 politiska tjänstemän som byts ut, och endast en handfull av dessa är på plats. 

När det gäller ekonomin så menade de flesta ekonomerna att den svaga utvecklingen under första kvartalet i år var tillfällig, en ”soft patch”, och man såg relativt positivt på utvecklingen. Även om det fanns en viss oro för stigande student- och billån var det ingen som såg några uppenbara risker mot den ekonomiska utvecklingen utan de flesta trodde på en stabil tillväxt framöver. Några orosmoln fanns dock – förutom politisk turbulens så var låg produktivitetsutveckling och växande inkomstklyftor något som kom upp på många möten. Intressant var att flera prognosmakare på frågan om vad de såg som den största risken svarade Kina. Vi ser vi också risk för en svagare tillväxt i Kina, men marknaden verkar inte fokusera på dessa risker i dagsläget. 

Gällande den amerikanska centralbanken, Fed, så var det stort fokus på om, när och hur Fed ska minska sin enorma balansräkning – efter de stora obligationsköpen uppgår ju denna till 4,5 trillioner dollar, runt 25% av amerikansk BNP. Efter min resa har ju också Fed meddelat att man kommer börja minska balansräkningen, sannolikt redan i år, genom att låta obligationer förfalla – initialt 10 mdr USD per månad som sen successivt ska ökas till 50 mdr USD per månad. Yellen menade på presskonferensen att detta kommer vara som ”att se färg torka på en vägg”, denna uppfattning delades inte på plats i USA. MBA (Mortgage Bankers Association) pekade på att Fed köpt en tredjedel av alla bostadsobligationer i USA och i dagsläget köper upp hälften av det som emitteras – när en så stor köpare lämnar marknaden kommer det få implikationer i form av stökigare kreditmarknader enligt organisationen. Inte heller vi är övertygade om att detta kommer vara en ”icke- händelse” – se tex vår USA-ekonoms analys här.

Sist men inte minst var det intressant att träffa representanter från svenska ambassaden. Förutom att de fått ägna mycket tid åt att försvara bilden av Sverige efter Trumps uttalanden så gav dom oss medskicket att det inte är till Washington och New York man ska åka för att få den ”sanna” bilden av USA – åk till rostbältet istället var uppmaningen… 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet