Blir valutan en party pooper?

Martin Björsell

Förra veckans nedgång till trots har den svenska börsen haft en bra start på året. Mycket av uppgången går att tillskriva en förbättrad världskonjunktur och en ökad riskaptit i spåren av att de mest akuta problemen i Sydeuropa har avtagit. Nu ställer sig många frågan om utvecklingen kan fortsätta.

Samtidigt som börsen stigit har analytikerna fortsatt att justera ner sina vinstprognoser. Det medför att börsen blivit något dyrare och det lär krävas att bolagen börjar leverera i linje med förväntningarna under det andra halvåret.

Något som skulle kunna sätta käppar i hjulen för börsfesten framöver är valutan. Den svenska kronan har stärkts mot de flesta viktiga handelsvalutorna vilket kan komma att försämra konkurrenskraften och samtidigt ha en direkt negativ påverkan på bolagens intäkter.

Ericsson påverkas i stor utsträckning av valutakursförändringar där de viktigaste valutorna utgörs av dollar, euro och japanska yen. Den främsta försvagningen står den japanska yenen för där förändringen ensamt minskar rörelseresultatet med 14 procent (utan valutasäkring). Den sammanslagna effekten från de tre valutorna uppgår till över 20 procent där effekterna från USD förväntas under det första kvartalet medan JPY blir märkbart under det tredje.  

Vi gör bedömningen att denna valutapåverkan i Ericssons fall till stor del kommer att motverka de positiva effekterna vi räknar med från en förbättrad produktmix under det andra halvåret. Valutaproblematiken är naturligtvis inte enbart ett orosmoln för Ericsson utan kan komma att påverka flertalet av våra exportbolag framöver. Detta är något som försvårar Riksbankens vardag och som Ingves och Co tvingas ta i beaktning vid kommande styrräntebeslut.      

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet