Fortsätter rallyt?

Fortsätter rallyt för stålaktierna?
Graf
  • Ja
    48 %
  • Nej
    52 %
Röstningen avslutad (421 röster)
Martin Björsell

Efter ett svagt 2012 har stålrelaterade aktier börjat året med kraftiga kursuppgångar. Frågan många ställer sig är om de negativa utsikterna nu är borta och om rallyt kommer att fortsätta. Det som talar emot fortsatta kursuppgångar är bland annat ett högt kapacitetsutnyttjande i Europa och höga aktievärderingar. Vad tror du?

Järnmalmspriserna har stigit med över 50 procent sedan botten i september, vilket resulterat i kraftiga uppgångar i stålaktier som SSAB och Rautaruukki. Det finns dock en risk att detta rally närmar sig slutet. Engångseffekten via lageruppbyggnaden är snart över något som bör innebära ökat fokus på långsiktiga svaga branschfundamenta. Ett kapacitetsutnyttjande i Europa på cirka 75 procent borde leda till en svag prisförhandligsstyrka för stålproducenterna framöver, vilket i kombination med höga aktievärderingar mycket väl kan innebära en svag aktiekursutveckling. 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet