Imponerande bankrapporter

Fortsätter medvinden för bankaktierna?
Graf
  • Ja
    60 %
  • Nej
    40 %
Röstningen avslutad (767 röster)
Martin Björsell

Rapportsäsongen har äntligen kommit igång här hemma. Gårdagens rapportskörd följs idag upp av en än mer intensiv rapportdag. Som vanligt har vi bjudits på både besvikelser och positiva överraskningar. Från banksektorn har dock budskapet varit entydigt. Samtliga svenska banker som hitintills rapporterat har kommit med positiva besked.

Detta har också resulterat i kraftiga kursuppgångar. Även om en del av den kortsiktiga potentialen borde begränsas i och med den positiva kursutvecklingen är det sällan de kursmässiga effekterna inte blir mer långlivade givet höjda vinst- och utdelningsprognoser. I det här fallet handlas dessutom sektorn till en värderingsrabatt gentemot börsen samtidigt som direktavkastningen är högre än för börsen i genomsnitt.

Därtill tycks svensk ekonomi vara på väg mot en återhämtning. Sverige, som är ett exportberoende land, borde komma att gynnas av en global ekonomisk återhämtning. Samtidigt får ekonomin en skjuts av kronans försvagning i förhållande till euron och Riksbankens sänkningar av styrräntan. Genom banksektorn fås en tydlig exponering mot utvecklingen i den svenska ekonomin.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet