Tillväxtmarknaderna hänger inte med

Martin Björsell

Den starka börsutvecklingen under det senaste halvåret har resulterat i en mängd frågor. Utöver hur länge den positiva utvecklingen kan tänkas fortgå förundras många investerare över att tillväxtmarknader uppvisat en relativt svag utveckling.

En del av förklaring är att några av de riktigt stora bolagen på tillväxtmarknaderna inte gått så bra, vilket har hållit tillbaka dessa börser. Personligen tror jag förklaringen snarar ligger i investerares sätt att se på risk. Investerare som blivit mer optimistiska och således önskat öka exponeringen mot aktier har i ett första steg huvudsakligen gjort det genom att investera i mindre riskabla marknader eller mer defensiva marknader som t ex den amerikanska. Därtill har den senaste tidens något svaga statistikskörd från framförallt Kina samt råvaruprisutvecklingen inte förbättrat inställningen till dessa marknader. Givet att den globalekonomiska återhämtningen fortsätter på den inslagna vägen och att den svaga kinesiska statistiken kan förklaras av nyårseffekter är förutsättningarna goda för att den generella optimismen kan bestå. I ett sådant scenario ser jag det som troligt att investerare väljer att ta ytterligare ett steg på riskskalan och därigenom söker sig till tillväxtmarknader.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet