Riksbanken överraskar

Vad tror du blir Riksbankens nästa steg?
Graf
  • Räntehöjning
    19 %
  • Räntesänkning
    81 %
Röstningen avslutad (169 röster)
Martin Björsell

Marknaden blev märkbart tagen på sängen av Riksbankens agerande i samband med förra veckans räntebesked då både ränte- och inflationsbana sänktes. Räntan väntas nu lämnas oförändrad fram till andra hälften av 2014 då en höjning ligger i korten. De svenska räntorna har fortsatt sin kräftgång och den annars starka kronan har försvagats mot både EUR och USD.

Det är inte osannolikt att den starka kronutvecklingen vi lärt oss leva med kommer att göra sig hörd i den ekonomiska utvecklingen och sentimentsindikatorer kommande månader. Om den ekonomiska statistiken från svenskt håll börjar överraska negativt borde marknaden i en större utsträckning börja spekulera i och delvis prisa in en räntesänkning om 25 punkter senare i år. I ett sådant scenario finns en uppenbar risk för en försvagning av kronan. Ur ett kronperspektiv är det också värt att notera att trenden för ekonomiska överraskningsindex har vänt ner. Under senare år har detta tenderat att sammanfalla med en försvagning av kronan jämfört med exempelvis EUR.

Det som talar mot en räntesänkning och således till viss del också mot en svagare krona är den fortsatta prisuppgången på fastighetsmarknaden. Vi vet sedan tidigare att fastighetspriserna är något som oroar Riksbanken och torde kunna hålla tillbaka spekulationer om räntesänkningar. Samtidigt finns risken för att skuldkrisen i Sydeuropa eskalerar igen vilket i det här sammanhanget skulle vara positivt för kronan relativt EUR.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet