Martin Jansson

Jag arbetar som bankens råvarustrateg och ansvarar för bankens samlade syn på råvaror. Det innebär att jag följer de specifika råvarumarknaderna men också gruv- och metallindustri och makroekonomi i breda termer. För en råvarustrateg är Kina den enskilt viktigaste marknaden och det är kinarelaterade analyser som tar det mesta av min tid. Baserat på vad som händer på råvarumarknaden hjälper jag till att ta fram strategier till våra kunder, både privata investerare och industriella bolag för hur de bäst hanterar investeringar och prissäkringar på råvarumarknaden. Största delen av min fritid ägnar jag åt min familj men jag försöker också få egen tid som jag ägnar åt kitesurfing och jakt.

Läs fler inlägg på Börsflödet