Dödskors för guld

Martin Jansson

Under förra veckan inträffade vad som bland tekniska analytiker brukar kallas ett dödskors. Det korta glidande medelvärdet på 50 dagar skär då ner igenom det långa glidande medelvärdet på 200 dagar. Det brukar ofta signalera ett trendskifte nedåt för en marknad. Det omvända kallas guldkors och signalerar ett köpläge för en marknad som bryter uppåt.

För guld var detta dödskors det fjärde på sex år och nu väntar investerare med andan i halsen på utvecklingen denna gång. I september 2008 föll guld 15 % efter att ett dödskors bildats. Förra året blev raset 8 % efter det andra korset i april. Men tumregel är ingen lag på finansmarknaden –i februari 2012 bildades ett dödskors som inte gav något guldras, det varade å andra sidan bara i 13 dagar.
Denna gång var det osäkerheten kring amerikanska centralbankens fortsatta stöd till marknaden genom köp av obligationer som utlöste raset. Redan före det hade den fallande trenden etablerats av att investerade söker sig till mer ”risk on” tillgångar och i den processen säljer man av guldinnehav. Guld är, givet att de fundamentala sambanden kommer och går över tiden, en av de mest tekniskt handlade råvarorna. Hedge-fonder, daytraders och ETF investerare kan alla handla guld med kort tidshorisont och styrs tillräckligt många av likande modeller för köp och säljlägen kan det utlösa en våg av sälj – eller för den delen köpordrar.
Även om guldraset summerar till över 5 % i februari tror vi att resan nedåt bara har börjat. Dödskorset blir dödsrunan

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet