Guld har 12 år med stigande pris i ryggen

Blir (otursnumret) 2013 det första året på 12 då guldpriset faller?
Graf
  • Ja
    33 %
  • Nej
    67 %
Röstningen avslutad (429 röster)
Martin Jansson

Guldets glans har mattats, men trots att sista kvartalet 2012 var guldets sämsta sedan den tredje kvartalet 2008 slutade 2012 på plus 4,4 %.

Drivkraften har varit rekordlåga räntor runt om i världen, oro för den finansiella stabiliteten och centralbankers experimenterande med kvantitativa lättnader. Efter det tolfte året med stigande guldpris så har uppgången planat ut, årets 4,4 % är klart under 12 års medeluppång om 16 %. Ändå har 2012 varit ett år med ovanligt många gulddrivande händelser – är det månne ett tecken på att guldets tid närmar sig sitt slut? Enkelt är det inte. Som stöd för guld under 2013 finns penningpolitiken, svag makroekonomi, starkare efterfrågan från Kina och Indien och att centralbanker i utvecklingsekonomier köper guld.

Kommentarer (4)

  • Guld mätt i dollar eller kronor? ;-)

  • Varför kan man inte köpa fysiskt guld i Handelsbanken? En utmärkt sparprodukt utan motpartsrisk. Bör ingå i en väldiversifierad portfölj.

  • Hej Fredrik, Guldpriset har sin notering i USD. För en svensk investerare påverkar ju också växelkursen till svenska kronor från USD. I svenska kronor har guldpriset faktiskt stigit ända sedan 1998 men med undantag för små fall 2003 och 2004 då guld i kronor backade med 1 respektive 3%.

  • Hej Bo, I Sverige får banker inte handla fysiska råvaror.

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet