Handelskriget blossar upp

Martin Jansson

Idag börjar USA:s nya tullar mot Kina att gälla. Det var i förra veckan som landet bestämde att de skulle införa ytterligare tullar på kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar. Kineserna har reagerat genom att även de införa tullar mot amerikanska varor för 60 miljarder dollar. De amerikanska åtgärderna kommer initialt innebära 10 procents importtullar på vissa kinesiska varor. Tarifferna kommer vid årsskiftet övergå till att bli 25-procentiga.

"Vi har gett Kina alla chanser att behandla oss mer rättvist. Men hittills har de varit ovilliga att ändra sin handelspraxis", säger Trump. I den första fasen av importtullar, som infördes i somras, berördes kinesiska varor till ett värde av 50 miljarder dollar.

De kinesiska myndigheterna var inte sena att agera utan kommer även de från idag, den 24 september, att införa tullar på amerikanska varor för 60 miljarder dollar. Tullarna kommer att ligga på mellan 5 och 10 procent. En av varorna som beläggs med tull är naturgas, den exportråvara som Trump marknadsför hårdast just nu.

Kina menar att USA:s nya tullar skapar osäkerhet inför de handelssamtal som planeras i november mellan president Trump och president Xi, och landet hoppas att USA inser de negativa konsekvenserna och ändrar sitt beteende. Trump har hotat med att införa tullar på i princip all import från Kina, om Kina genomför sina motaktioner.

"Investerarna tror att tillväxten fortsätter, trots handelskriget"

Marknaden reagerade inte nämnvärt på nyheten om de nya tullarna. Många utspel har föregått införandet och därmed var händelsen redan inprisad. Dessutom blev tarifferna, både från USA och Kina, något lägre än befarat, vilket bidrog till den försiktiga marknadsreaktionen. På råvarumarknaden steg till och med priserna, speciellt för koppar, en bra proxy för global tillväxt. Basmetallprisernas uppgång kan ses som ett tecken på att investerare räknar med att den globala tillväxten kommer fortsätta trots handelskrigets upptrappning.

Även om Kina i teorin har mer att förlora på handelskriget eftersom landets export till USA som andel av BNP är betydligt större, har landet visat sig allt mer kallsinniga inför Trumps hot under hösten. Landets export riktar sig främst mot amerikanska konsumenter, det vill säga de amerikanska väljarna. Kina kan därför låta tullarna verka och se om det slår tillbaka i hemmaopinionen mot Trump. USA lär däremot inte byta strategi i närtid. För Trump är det rimligare att fokusera på ett uppdaterat NAFTA 2.0 inför mellanårsvalet i november, och därefter försöka ena G7 gemensamt mot Kina i handelsfrågan. Allt talar nu för ett utdraget tullkrig mellan USA och Kina samtidigt som risken kring NAFTA bör minska.

  

  

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet