Högre metallpriser- trots svagare makrodata i Kina

Martin Jansson

Förra veckans ekonomiska statistik från Kina var svagare än förväntat. Vår bedömning är att stigande råvarupriser kommer leda till bättre makrodata från Kina under hösten, men senaste datatskörden visar alltså att detta ännu inte skett. Trots det fortsätter metallpriserna att stiga, vilket beror på att myndigheterna skär ner på produktionen av metaller för att förbättra luftkvalitén.

Alla tre makroindikatorer blev besvikelser. Industriproduktion landade på 6,0 procent, jämfört med förväntade 6,6 procent, och lägre än 6,4 procent i juli. Detaljhandeln föll till 10,1 från 10,4 procent i juli, och investeringarna föll till 7,8 från 8,3 procent i juli.

Som helhet var statistiken lite av en kalldusch, och inte alls i linje med vår tro att stigande råvarupriser skulle vara en ledande indikator för bättre makrodata i Kina under hösten. Basmetallpriserna föll kraftigt efter statistiken, med nickel som största förlorare på minus 5 procent. Svagare makrodata tyder generellt på försvagad efterfrågan och Kina står för 40-50 procent av den globala efterfrågan på industrimetaller. Trots det, återgick metallpriserna snabbt till sin stigande trend, när det stod klart att produktionen av de viktigaste metallerna i Kina faller.

Aluminium är bästa exemplet på en metall som får stöd av att Kina tar problemen med luftkvalitén på allvar, när mindre enheter som producerar under sämre förhållanden skär ner. Under augusti var aluminiumproduktionen den lägsta på ett år och tillväxttakten är nu negativ, trots att det hela tiden öppnas nya moderna smältverk. Det tyder på att nedstängningen av gamla omoderna anläggningar har accelererat

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet