Oljeveckan i London talar för stabilitet

Martin Jansson

Under veckan har det varit den årliga oljekonferensen IP Week i London. Atmosfären var klart mer positiv än förra året som en naturlig följd av att oljan handlas USD 15 högre i år. Förväntansbilden bland deltagarna divergerade i två läger. De som tror att priset trendar upp mot USD 65 som är den långsiktiga kostnadsbilden för att skapa ny produktion och de som tror att oljan faller tillbaka till USD 50 som är marginalkostnaden för en stor del av produktionen. Få deltagare tänker sig att oljan bryter ut ur den nuvarande handelsintervallet, USD 54-58, vilket är ett starkt bevis på att OPECs avtal om att sänka produktionen har gett producenterna en möjlighet att hämta andan efter två år med låga priser.

Skifferoljan växer
Skifferproducentera i USA visar nu prov på effektiviseringar och det talas nu om lönsamhet på oljepriser ner mot USD 40 i genomsnitt. Det är lägre än vad flera OPEC-länder har och skapar en ny dynamik till oljemarknadens balans mellan utbud och efterfrågan. Antalet riggar är fortfarande lågt jämfört med när skifferboomen startade 2010 men produktiviteten per rigg har på många håll stigit med en faktor 10.

OPEC saknar inte utmaningar
OPEC:s produktionssänkning var vida diskuterad. OPEC anger själva att 93% av målet är uppnått men alternativa källor tyder på så lågt som 40%. Speciellt Irak, Venezuela, Algeriet och Emiraten släpar efter och producerar till och med på högre nivåer än under referensmånaden oktober 2016. Saudi är helt klart angeläget att stötta avtalet och har tagit en större sänkning än kvoterat. I saudiernas målbild ligger att sälja ut delar av det statliga oljebolaget under 2018 och därför är avtalet speciellt viktigt för dem. Det finns dock en skugga över saudiernas överprestation. Trots att produktionen har minskat mer än avtalat så har exporten ökat när landet minskat sin inhemska oljekonsumtion genom substitution till gas.

Sammantaget är oljemarknaden stark just nu men hoten är helt uppenbart den snabba produktionsökningen i USA och svagheterna i OPEC:s avtal. 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet