Irak lyfter oljan till årshögsta

Martin Jansson

Våra farhågor kom på skam
Vårt tema för oljemarknaden under första halvåret var ett prisfall triggat av säsongsmässig svag efterfrågan under Q2 i kombination med stor sannolikhet att utbudsstörningarna skulle minska. Så blev inte fallet. Libyens utsikter att öka exporten har tvärt om försämrats och nu råder krigstillstånd i Irak. Säsongsmässigt går vi nu mot en starkare period med ”driving season” i USA och stora kylbehov i USA och Mellanöstern som ökar oljeanvändningen för att alstra elektricitet i bla Saudi Arabien.

Vi byter fot från vår tro på säsongsmässigt fall under Q2 till risk på uppsidan för Q3 efter att oljan brutit sin range

Våra farhågor kom på skam
Vårt tema för oljemarknaden under första halvåret var ett prisfall triggat av säsongsmässig svag efterfrågan under Q2 i kombination med stor sannolikhet att utbudsstörningarna skulle minska. Så blev inte fallet. Libyens utsikter att öka exporten har tvärt om försämrats och nu råder krigstillstånd i Irak. Säsongsmässigt går vi nu mot en starkare period med ”driving season” i USA och stora kylbehov i USA och Mellanöstern som ökar oljeanvändningen för att alstra elektricitet i bla Saudi Arabien.
IrakKrigsgrupper från al-Qaeda har tagit kontroll över staden Mosul under veckan. Våldet ökar i den oljetunga provinsen och mycket tyder på att landet nu tippar tillbaka in i religiöst inbördeskrig. All tidigare erfarenhet talar för att detta kommer påverka oljeexporten och bli en långdragen historia. Irak hade precis kommit tillbaka till högsta nivåerna någonsin efter USA:s invasion 2003. Därav den starka prisreaktionen i oljepriset när marknaden nu måste omvärdera Iraks framtid. Irak är det andra största landet i OPEC, efter Saudi.

Libyen 
Avsaknaden av en enig regering gör att utsikterna för Libyens återkomst till före krigets nivåer har grusats. Fram till 2011 stod Libyen för 2 % av världens oljeproduktion med 1,6 Mbpd. Sedan dess har exporten varit volatil i spåren av rebellernas försök att försvara möjligheterna att exportera olja från de östra fälten och terminalerna oberoende av Tripoli och för egen vinning.

Iran
Inför veckans OPEC-möte har Irans oljeminister varit offensiv i sina uttalande och sagt att landet börjar trappa upp produktionen i förebyggande syfte inför att sanktionerna ska hävas. Om sanktionerna hävs vore det en en ”game changer” som kommer pressa oljepriset. Slutligt avtal ska förhandlas fram till den 16-20:e juli men det är svårt att bedöma utsikterna för att sanktionerna verkligen hävs. De båda sidorna verkar stå lång i från varandra i frågan om Irans kärnprogram enligt FT:s rapportering i veckan (Monday June 9).

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet