Kinas kamp för bättre luft

Martin Jansson

Med en kallare årstid på väg stundar också ökad förbränning av kol i Kina. Precis som för ett år sedan väljer myndigheterna att stänga ner tung industri under vinterhalvåret för att förbättra luftkvaliteten. Årets mål är 5 procent strängare än förra årets och kampanjen sträcker sig en månad längre, oktober till mars. När framställningen av vissa råvaror ska minskas till 50 procent påverkas priserna.

När Kina minskar på tung industriproduktion är det främst de energiintensiva råvarorna stål, aluminium och nickel som drabbas. Utöver det minskar också smältverkens framställning av koppar och zink. Kina står för omkring 50 procent av global produktion av dessa råvaror.Landets kampanj för renare luft har nu utökats till att tung industri stängs ned under sex av årets tolv månader och framställningen av varje råvara ska minskas till 50 procent. Det innebär ett betydande produktionsbortfall av dessa råvaror även för den globala marknaden. Stålpriserna har redan stigit med 11 procent inför kampanjen. Årets prisrörelser kanske blir något mindre än för ett år sedan då kampanjen var mer av en överraskning. Vi tror ändå att priserna på främst aluminium och nickel har potential att stiga då sannolikheten för att det här mönstret är ”det nya normala” för Kina. De galopperande miljöproblemen kan komma att prisas in som en långsiktigt lägre produktion av dessa råvaror på kinesisk mark.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet