Kvartalsrapport råvaror

Martin Jansson

Oljan är svårspelad. Februari och april har varit två månader med kraftiga olje-prisuppgångar. Däremellan, och efter har det varit desto svagare. Den ryckiga handeln får ses som ett bevis på marknadens vacklande mellan två stora teman: utsikterna för USA:s skifferoljeproducenter och OPEC:s aggressiva jakt på marknadsandelar. De tre stora producenterna i OPEC nådde rekordproduktion i maj. Vi tycker att prisrisken ligger på nedsidan inför andra halvåret men två osäkra kort ligger på spelbordet. Irans eventuella återkomst och skifferproducenternas hälsa, den senare är allt mer svårbedömd då den veckovisa produktionsdata som tidigare varit ett tungt stöd visat sig väldigt osäker med kraftiga revideringar.

Kina sänker basmetallerna
Senaste vågen av monetära stimulanser i Kina har tänt en förhoppning om att skapa större efterfrågan på basmetaller enligt det historiska mönstret. Maj månads ekonomiska makrodata var också något bättre än april och lite bättre än väntat men det ser fortfarande svårt ut att nå upp till hel-årstillväxtmålet för BNP på 7%. Basmetallerna har också fallit tillbaka när stimulanserna inte ger den effekt som marknaden väntat sig. 

Ädelmetallerna mer känsliga för inflation
Efter den genomanalyserade starten för Feds första ränte-höjning har guld och silver visat sig allt mer känsliga för tecken på stigande inflation. Ett scenario där Fed har väntat för länge med första höjningen och en inflationsimpuls, bland annat från oljepriset, under hösten kan skapa intresse för guld och silver bland investerare. 

Veteskörden går långsamt
Efter de senaste prisnedgångarna på soja, vete och majs är vi inte riktigt lika negativa på de tre stora grödorna. Pågående skörd i USA är visseligen långsam men bör kunna sänka vete något ytterligare.

Läs hela rapporten här

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet