Kvartalsrapport råvaror

Martin Jansson

Kina är tillsammans med USA de länder där det lägre oljepriset tydligast ska omsättas i högre efterfrågan. Senaste tidens Kinafrossa har sänkt förväntningarna på Kinas råvaruefterfrågan. Metaller och stål har en svag efterfrågebild i Kina men olja är till 70% en konsumtionsråvara som inte drabbas på samma vis av lägre industriproduktion och mindre investeringar. Efter att marknadens förväntningar skiftat tror vi att risken i oljepriset ligger på uppsidan kommande sex månader med en potential till USD 60.

Kina sänker basmetallerna
Sensommarens Kinafrossa har sänkt utsikten, inte bara för en återhämtning utan nu också för en kontinuerlig tillväxt i Kinas metallkonsumtion. Stålkonsumtionen har legat i negativa tillväxttal sedan mitten av 2014 och har fallit till minus 7 % under sommaren i år. Givet stålkonsumtionens värde som proxy för ekonomin är det svårt att förena stålrecessionen med BNP tillväxtmålet på 7 %.

Ädelmetallerna mer känsliga för Fed
Fed fortsätter skjuta räntehöjningen på framtiden vilket åter smetat ut förväntansbilden som tidigare låg koncentrerad till en höjning under andra halvåret i år. Vi får gå fram till juni 2016 innan räntemarknaden prisar in 100 % räntehöjning. Guld och silver har visat sig allt mer känsligt för data som påverkar räntebeskedet. Dålig data har stärkt guld och silver och vice versa.

Marknadsoro även för jordbruksråvaror
Efter de senaste prisnedgångarna på soja, vete och majs är vi inte lika negativa på de tre stora grödorna. Torka i Ryssland ser vi mer som en kortvarig riskpremie i vete och delvis majs.

Läs hela rapporten här.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet