Lägre oljepris när USA borrar mer

Martin Jansson

Oljepriset har det backat ordentligt de senaste månaderna i takt med en högre produktion i krishärden Libyen och ökad aktivitet i USA:s skifferoljefält. Och OPEC:s strategi är omöjlig i längden menar Handelsbankens råvarustrateg Martin Jansson i en kommentar inför OPEC-mötet den 25 maj.

OPEC:s senaste möte i Wien i november slutade med en skräll. Oljepriset steg 10 procent efter beskedet att gruppen nått ett avtal om att begränsa produktionen, tillsammans med flera länder som inte är medlemmar i OPEC. Efter fyra månader har produktionssänkningarna genomförts i högre   utsträckning än vid tidigare avtal. OPEC-länderna har följt avtalet fullt ut medan övriga länder som anslutit sig, inklusive Ryssland, genomfört ungefär hälften av de överenskomna  produktionssänkningarna. Men samtidigt har USA:s producenter fördubblat antalet aktiva skifferoljeriggar sedan juni 2016.

Eftersom man ännu inte lyckats nå målet med lägre globala oljelager, ligger fokus inför nästa OPEC-möte den 25 maj på om man kommer att förlänga avtalet om produktionsneddragningar. En undersökning från Bloomberg visade att 13 av 13 tillfrågade oljeanalytiker tror att OPEC ska förlänga avtalet. Nyligen bekräftade också Saudiarabiens och Rysslands oljeministrar att överenskommelsen behöver förlängas, kanske så länge som 9 månader till, eftersom de önskade lagernivåerna inte kommer nås till slutet av juni. Men mycket tyder på att det scenariot redan är inprisat och att oljepriset inte borde stiga så mycket mer, trots OPEC:s alla utspel.

Hur länderna utanför OPEC agerar blir därför avgörande. Med en så enhetlig förväntansbild om en avtalsförlängning kan ett enskilt land sätta käppar i hjulet, och det kan få stora effekter. Till exempel kan övriga medlemmar kräva att Iran nu ska vara med, eller så önskar Irak lämna avtalet. Irak har de mest ambitiösa planerna på att expandera produktionen och har därmed, tillsammans med Ryssland, minst att vinna på att hålla överenskommelsen.

Oljerigg USA

Den enda tydliga vinnaren är de amerikanska producenterna. Skifferoljan växer nu i samma  tillväxttakt som när oljepriset stod i 100 dollar per fat. Den snabba tillväxten vid dagens priser gör OPEC:s strategi omöjlig i längden. Man kan möjligen förlänga avtalet i maj men efter den perioden räknar vi med att alla länder återgår till jakten på marknadsandelar och att oljepriset åter hamnar under press.

Det är alltså svårt att se några starka drivkrafter för oljepriset och 50 dollar per fat är en nivå som verkar balansera effekterna av de nämnda resonemangen. Även om avtalet förlängs är viljan från länderna att följa det lägre vilket pressar oljepriset. Vi har därför en prognos för oljepriset (Brent) på 40 dollar per fat mot slutet av året.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet