Maktskiftet utstakat i Saudiarabien

Martin Jansson

Förra veckans nyhet för en sur oljemarknad som tappade 3,7% var att Saudiarabiens vise kronprins Mohammed bin Salman, MbS tog över rollen som kronprins från sin kusin. Nuvarande kungen ger därmed makten vidare till sin son som redan gjort sig ett namn. Somliga tycker inte att detta blir en policyförändring, eftersom det bara konsoliderar den makt MbS redan tagit sig. Vår källa Bitte Hammargren ser det dock som att Saudi blir ännu tydligare anti-shiitiskt, anti-Iran och det blir ett led i Trumps försök att bygga en allians mellan Washington-Netanyahu-MbS med udden riktad mot Iran.

För oljemarknaden har det betydelse att MbS varit drivande i blockaden av Qatar under förevändningen att landet finansierar terrorgrupper och står för nära Iran. MbS har lett den militära kampanjen mot Iranstödda rebeller i Jemen och efter Qatar kan Irak stå på tur om MbS utvidgar politiken och Irak är OPEC:s näst största oljeproducent efter Saudi. Risken är att hans äventyrligheter leder till en eskalation. I sådana situationer är standardlösningen att Washington ingriper diplomatiskt men med Trump vid rodret kan läget snabbt förvärras.

MbS har hittills mest gjort sig känd för reformplanen ”Saudi 2020” som ska minska oljeberoendet genom att börsnotera det statliga oljebolaget Aramco. Vi är också övertygade om att MbS låg bakom bytet av oljeminister under våren 2016, när al-Naimi fick sluta efter 21 år och ersattes av al-Falih som genast började lobba för en produktionssänkning tillsammans med Ryssland. Sänkningen kom också till skott senare samma år. Al-Naimi hade erfarenheter av den senaste utbudsdrivna oljepriskraschen på 80-talet och ville bekämpa växande produktion utanför OPEC med högre produktion från OPEC, inte lägre.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet