Nyser Kina får råvarorna förkylning

Martin Jansson

Kina är råvarumarknadens Mecka. Ingen annan ekonomi eller land har sådan betydelse för efterfrågans utveckling för råvarorna. Tillgångsklassen skiljer sig från andra på de finansiella marknaderna genom att inte ha en ”värdering”.

Priset bestäms av utbud och efterfrågan. När nu Kinas ekonomi faller ner i allt lägre tillväxttal får utbudssidan av prisekvationen större betydelse. Den mest metallintensiva fasen av Kinas utveckling ligger bakom oss. Olja är däremot huvudsakligen en konsumtionsvara där vi fortfarande ser robust ökan i efterfrågan i Kina med omkring 10% för varje år. Samtidigt har åratal av låga räntor och höga råvarupriser alstrat ny produktionskapacitet världen över av både metaller och olja. I detta sammanhang har centralbankernas jakt på låga räntor sannolikt frambringat mer ny produktion av råvaror är efterfrågan på desamma.

Om basmetallerna befinner sig i ett mer moget stadie av denna utdragna resa söderut mot produktionskostnaden så har oljan precis börjat den. Oljemarknaden slits därför fortfarande mellan starka marknadspåverkande krafter som ger stora prisrörelser, inte minst gårdagens uppgång på 10%, största dagsuppgången på tio år.

Jag ser tre starka krafter i oljemarknaden de kommande sex månaderna:

1) Irans återkomst till full export efter att sanktionerna hävs

2) Skifferproducenternas förbättrade konkurrenskraft

3) OPEC:s jakt på marknadsandelar med ökad produktion som konsekvens

FN:s sanktioner mot Irans export tror vi kommer hävas under Q1 vilket leder till att Irans olja kommer till marknaden under Q2-Q3. Vi tror på både mer och snabbare återkomst än konsensus men vi tycker att det ska prissättas först i Q1 när sanktioner hävs och Iran bevisar att man kan öka produktionen. Skifferproducenterna tror vi kommer anpassa sig till de lägre oljepriserna bättre än vad konsensus förväntar sig men just nu faller deras produktion som en konsekvens av minskad aktivitet under första halvåret, därför tror vi att de kan ha positiv inverkan på priset de kommande månaderna. OPEC tror varken vi eller konsensus kommer byta strategi inom överskådlig framtid. Sammantaget har vi en prisuppfattning om mellan 45-50 USD för Brent fram till årsskiftet, det vill säga något högre än dagens nivåer som vi oförtjänt tycker handlats ner på kinafrossan som inte bör ha någon påverkan på efterfrågan på olja.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet