OPEC lämnar produktionsmålet oförändrat

Martin Jansson

Efter den splittrade förväntansbilden inför OPEC-mötet i november så fanns det en stor enighet att det inte skulle bli någon sänkning av produktionsmålet inför junimötet. OPEC agerade enligt förväntningarna och lät produktionsmålet på 30 miljoner fat per dag ligga oförändrat under dagens möte. Den överproduktion som skett under våren bland OPEC-medlemmarna (31.57 mbpd i maj) har fört den interna disciplinen i fokus. Frågan ställdes på presskonferensen och fick det tvetydiga svaret att "alla oljeministrar kommer se efter sin egen produktion". Marknaden kommer fortsätta vara i överskott och USA:s skifferproducenter kommer behöva fortsätta justera produktionen.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet