Ormen slingrar upp

Vi tror att Kina nådde konjunkturbotten förra året. Blir Ormens år bättre än Drakens?
Graf
  • JA
    67 %
  • NEJ
    33 %
Röstningen avslutad (647 röster)
Martin Jansson

Den 10:e februari firas det kinesiska nyåret och den gudomliga drakens år övergår till den intelligenta ormens år. Kinas tillväxt ser ut att fortsätta i god takt. Sedan i september pekar olika indikatorer på en långsam men stadig förbättring av den kinesiska konjunkturen. Sedan i december har den kinesiska börsen börjat prisa in en ljusare framtid i Kina vilket talar för basmetaller som är de råvaror som är mest beroende av utvecklingen där.

Utöver en förbättring i Asien så har konjunkturutsikterna i Europa och USA på kort tid förbättrats avsevärt. Detta har snabbt prisats in i aktiemarknaden. Ännu har inte konjunkturdrivna råvaror stigit speciellt mycket vilket är helt i sin ordning då de värderas efter faktisk konsumtion och mindre på förhoppningar om framtida konsumtion. Det gör att råvaror inom sektorerna basmetaller och energi hamnat efter aktier i uppgången. Vi tycker nu att det är ett bra tillfälle att positionera sig för att efterfrågan på konjunkturhandlade råvaror kommer att stiga så som börsuppgången indikerar.

När finansmarknaden dansar till gladare toner minskar intresset för guld och ädelmetaller då investerare går ifrån defensiva positioner i den säkra hamn som guld anses vara till mer offensiva positioner.  Vi har länge varit positiva till ädelmetaller . Vår positiva syn har byggt på två hörnstenar: den eskalerande krisen i Sydeuropa och den extrema stimulans som centralbanker världen över ägnar sig åt med efterföljande stigande inflationsförväntningar. Årets starka inledning på världens aktiemarknader, och de positiva konjunktursignaler vi fått gör att vi tror att det positiva risksentimentet fortsätter. Det får oss att tro att nästa stora rörelse kommer att vara nedåt för guld och silver.

Enkelt tar man position i konjunkturdrivna råvaror genom certifikaten Energi H och Basmet H. Båda finns i en valutaskyddad variant som följs av sek i namnet. Med den får man ingen förlust ifall dollarn skulle fortsätta falla från dagens nivåer. Bankens modellportfölj har dock valt att handla in de oskyddade certifikaten då man vill kunna ta del av en starkare dollar från dagens låga nivåer på 6.30.

Kommentarer (2)

  • Hur ser du på handeln med utsläppsrätter just nu? Nivåerna är lockande låga för att positionera sig i BULL. De borde ha avsevärd uppsida om konjunkturen forsätter stärkas och energibehovet ökar.

  • Hej Martin, Det låga priset på utsläppsrätter återspeglar den stora osäkerhet som råder just nu för systemet som används för att hantera handel med utsläppsrätter. Förra fredagen gjorde Angela Merkels ett uttalande som fick priset på utsläppsrätter att skena. Sedan dess har priset rört sig i intervallet EUR 4.10-4.75. Den 19 februari väntas ytterligare en omröstning om backloadingplanen. Utan plan riskerar marknaden stort överskott av rätter och total kollaps. Om planen förverkligas kan vi få se priser åter på EUR 10-20 nivån. En investering i Bull kan alltså ge bra utdelning men man ska också veta att risken för ytterligare prisfall ligger i knäet på politikernas diskussioner och är svår att analysera.

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet