Brexit +Råvaror = Guld

Martin Jansson

Midsommarafton bjöd på ett ovanligt skådespel när valurnorna räknats i Storbritannien. Lämnasidans seger med 52% mot 48% startade en reaktion på finansiella marknader som bitvis inte skådats sedan Lehman försattes i konkurs i september 2008. Guld steg som mest 8% under fredagen samtidigt som industriella råvaror som olja tappade över 6%.

Tre viktiga effekter på makrobilden:

1 Ökad osäkerhet skapar negativa effekter på global tillväxt –I dagsläget är det oklart hur det kommer bli med Brexit. Den knappa segern för lämna-sidan gör att politiska incitament att driva på utträdet är svaga.

2 Risk för en ny eurokris- med hela EU under tvivel ökar fokus på de svaga länderna som behöver de starka EU-ländernas stöd. 

3 Inga mer räntehöjningar, men heller inte sänkningar - Vi ser likviditetstillskott som det viktigaste vapnet för centralbankerna, inte räntesänkningar. Amerikanska centralbanken, Fed som i juni sagt sig ha två höjningar kvar i år lär nu sitta stilla i båten och avvakta Europas utveckling.

Effekterna för råvaror:

För råvaror sticker guld ut som en vinnare från alla våra makropunkter. Inga mer räntehöjningar i kombination med risker för finanskris och utdragen politisk osäkerhet skapar närmst unika förutsättningar för att investerare ska vilja lägga en större del av sina innehav i guld. Vi ser guld och ädelmetaller som de enda råvaror som ska stiga i pris efter midsommaraftons valvaka.

Oljepriset föll kraftigt, vilket främst förklaras av risken för en bred ekonomisk avmattning som minskar efterfrågan. Storbritannien står för endast 1,6% av global efterfrågan på olja och är det 15:e landet på listan av oljekonsumenter.

Basmetaller tappade under fredagen men mindre än andra risktillgångar. Koppar föll 1,7% och nickel var den basmetall som föll mest, 2,2%. Om en ny eurokris sveper fram tror vi att aluminium och nickel är de basmetaller som drabbas hårdast givet dess stora andel konsumentprodukter i Europa medan koppar kan stå mer stabilt på stark marknadsandel i Kina.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet