Så funkar metallhandeln

Martin Jansson

I början av oktober samlades världens metallhandlare i London för den årliga sammankomsten LME Week. Traditionellt är veckan startskottet för prisförhandlingarna om fysiska leveranskontrakt. LME:s metallpriser styr i mångt och mycket världspriserna på metall. Under LME-veckan byter handlarna erfarenheter, insikter och åsikter om marknadsläget och framtida metallpriser.

London Metal Exchange (LME) är en av världens äldsta börser för handel med basmetaller och stål, etablerad 1877. Börsens kärnverksamhet är att hjälpa industribolagen att planera i en värld med en snabb prisutveckling som är svår att förutspå. Genomslaget för LME:s metallpriser är så stort att det utvecklats till prissättningsstandard för industriföretag världen över.

Trots att börsen ligger i hjärtat av London har 95 procent av all handel sitt ursprung utanför landet. Bara medlemsföretag kan handla på metallbörsen. Det är genom dessa medlemmar som industrin handlar och får tillgång till alla riskhanteringsfunktioner och leveranspunkter som erbjuds.

På LME kan man handla terminskontrakt med dagliga förfall upp till tre månader framåt. Löptiden tre månader är en kvarleva från den tid det tog att skeppa tenn från Malaysia till London när börsen startade1877. Producenterna i Asien ville försäkra sig om till vilket pris de kunde sälja metallen när den anlöpte hamnen i London och behövde därför tre månaders löptid. I dag finns allt från en ”spotmarknad” där metall byter ägare fysiskt mot kontant betalning till kontrakt med leverans drygt tio år fram i tiden.

Industrin kan använda LME som en sista instans för att sälja av överskottslager i tider av överutbud på marknaden. Omvänt kan LME också vara en källa att köpa material från i bristtider. För att stödja denna mekanism har LME ett antal licensierade fysiska lager runt om i världen. Lagren måste uppfylla en rad strikta kriterier för att godkännas för hantering av metaller. I Sverige finns ett LME-lager i Helsingborgs hamn.

När metall levererats till ett lager erhåller ägaren en ”warrant” som bevis på innehavet. Metallen kan sedan byta ägare utan att lämna lagret genom att warranten byter ägare. I vissa fall av global obalans kan metall som ligger i lager få ett högre värde och handlas med en premie, tack vare sin attraktiva lokalisering. Så var fallet i april då USA:s sanktioner mot den ryska oligarken Deripaska hindrade rysk aluminiumexport till Europa.

Årets samtalsämne på LME-veckan var inte helt oväntat handelskriget, som de flesta vi pratade med hittills bara upplevt positiva effekter av, eftersom priserna på stål och aluminium har stigit.

Den förväntade negativa effekten av tullarna för producenter av konsumtionsvaror har uteblivit. När de kinesiska varorna blir dyrare i USA höjer andra tillverkare sina priser för att distansera sig från ”lågprissegmentet”. Ett tydligt exempel är USA:s tullar på kinesiska tvättmaskiner. Dessa utgör en relativt liten del av tvättmaskinsmarknaden i USA eftersom de flesta konsumenter vill ha märken från Sydkorea eller USA. Men när de kinesiska maskinerna blir dyrare höjer sydkoreanska LG och amerikanska Whirlpool sina priser. Till slut har alla tillverkare tjänat mer och konsumenten har fått betala notan.

 

Läs fler artiklar i Fokus Placeringar

 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet