Trumpglädjen över (för den här gången)

Martin Jansson

Förra veckan var Trump-effekten total, och drev upp koppar 11%, största veckovisa uppgången på 5 år. Många gruvbolag uppges tagit tillfället i akt och säkrat priser för produktion 2017. Denna veckan började också starkt med Kinas industriproduktion och investeringar i fasta tillgångar som kom in på stabila nivåer och i linje med förväntat men med fortsatt uppgång i investeringar i infrastruktur och fastighetsbyggande. Bostadspriserna i Kina fortsätter att stiga men takten i prisuppgången är snarare långsammare än snabbare under de senaste fyra månaderna. Den samlade bilden för Kinas råvarukonsumtion pekar mot att bostadsbyggande sannolikt kommer bromsa in snart men att investeringarna i infrastruktur håller i sig under första halvåret 2017.

Trump-effekten har annars klingat av och koppar ser ut att falla tillbaka 2,5% den här veckan. Nu ska mycket bevisas när Trump tillträder men faktum kvarstår: om USA ökar investeringarna i infrastruktur samtidigt som Kina fortfarande är inne i en våg av stimulanser mot infrastruktur så ser 2017 ut att bli ett år med ovanligt stark efterfrågan på basmetaller. Statistiken över behoven i Amerikansk infrastruktur haglar nu och under veckan har vi fått läsa oss att genomsnittsåldern på en Amerikansk skolbuss är 19 år.

Delad energimarknad

Brentoljan har stigit 3% under veckan med nytt bränsle från uttalande från Saudiarabien om optimism kring att OPEC ska lyckas nå ett avtal om att minska produktionen i Wien om två veckor. Även Rysslands energiminister Novak har pratat sig varm för ett avtal och spänningen stiger eftersom marknaden har prisat bort mycket av förhoppningarna vid dagens USD 45-46/fat

Nordiska elpriser fortsätter falla och har nu tappat 14 % på tre veckor, främsta skälet är att kolprisuppgången vänt till en nedgång med 7% efter att Kina börjat öka produktionen igen.

Guld är förloraren

Guldpriset ligger kvar i en fallande trend. Denna vecka tappade guld efter att Fed:s chef Yellen signalerat en räntehöjning i december. Guld är sämsta råvaruexponeringen med nuvarande kombination av höge Fed-räntor och stigande räntor i obligationsmarknaden, främst i USA men även i Europa.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet