Storbritannien lämnar EU – så påverkas du

Mats Nyman

Resultatet av den brittiska folkomröstningen är nu klar med "Lämna-sidan" som vinnare. Då de finansiella marknaderna hade ställt in sig på det motsatta scenariot har vi fått se mycket kraftiga marknadsrörelser. Aktiemarknaderna världen över har fallit kraftigt. Vi har också fått bevittna mycket kraftiga valuta- och ränterörelser. Det brittiska pundet har försvagats kraftigt, framför allt gentemot japanska yen och amerikanska dollar. Euron har stärkts gentemot pundet men försvagats gentemot yen och dollar. Ädelmetaller såsom guld har stigit kraftigt. Obligationsräntor världen över har fallit avsevärt.

Vi har således fått se en ”flykt till säkerhet” och det är uppenbart att vi står inför en period av osäkerhet framför oss, inte minst politiskt. Den närmaste tiden lär vi få se en rad penningpolitiska och finanspolitiska utspel. Därmed är det också rimligt att räkna med fortsatt hög volatilitet på de finansiella marknaderna.

Hur kommer den svenska/danska/norska kronan och euron att utvecklas, och hur påverkas jag när jag ska ut och resa?
Pundet har tappat kraftigt i värde mot andra valutor inklusive den svenska, norska och danska kronan samt euron. Det innebär att man får mer för pengarna när man turistar i Storbritannien eller om man handlar brittiska varor på nätet.

Den svenska och norska kronan har initialt tappat något i värde mot de större valutorna, euro och dollar. I takt med att den första oredan lägger sig ser vi framför oss en starkare svensk/norsk krona mot euron. En Brexit kommer att ställa allvarliga frågor om både EU:s och eurons framtid och riskerar att försvaga euron på sikt.

Vad händer med mina aktier/aktiefonder och vad ska jag göra?
Hur du ska agera är svårt att ge ett generellt svar på. Vi kommer att ha en period av osäkerhet den närmaste tiden med förväntat volatila börser. Om du har en lämplig risknivå i dina placeringar och en längre placeringshorisont ser vi ingen anledning att drabbas av panik och göra stora förändringar. På längre sikt är den globala tillväxten en viktigare faktor än Brexit för börsutvecklingen och den globala tillväxten styrs framförallt av vad som händer i USA och Kina.

Vad händer med mina räntefonder och vad ska jag göra?
Effekten av Brexit blir förmodligen fortsatt mycket låga räntor. Den förväntade avkastningen i räntefonder är mycket låg. Samtidigt är svängningarna mindre än för aktiefonder. Är man inte villig att riskera sitt kapital över huvud taget är idag konto det enda alternativet.

Vad händer med mina blandfonder och vad ska man göra?
Blandfonder innehåller i regel en viss andel aktier vilket innebär att de också kan förväntas tappa i värde. De flesta blandfonder har dock möjlighet att anpassa aktieinnehavet utifrån den marknadstro som förvaltaren har och vid oroliga perioder kan förvaltaren minska innehavet i aktier till förmån för ränteplaceringar eller andra tillgångar som inte har lika hög risk som aktier. För den som har en blandfond med en lämplig risknivå och är långsiktig finns det förmodligen ingen anledning att göra några större förändringar.

Vad ska jag tänka på beträffande mitt sparande?
Som sparare är det viktigt att vara medveten om möjligheterna och riskerna i sparandet och anpassa sparandet efter din situation. Det brukar oftast löna sig att vara långsiktig. Vid osäkerhet beträffande nuvarande placeringar, risknivå etc finns det alltid möjlighet att boka tid för rådgivning.

Genom att fördela kapitalet på flera tillgångsslag kan riskerna reduceras utan att man gör avkall på goda avkastningsmöjligheter. Över tid kan aktier förväntas ge en högre avkastning än mindre riskfyllda placeringar, såsom räntor. Men aktier medför också en högre risk, vilket innebär att värdet på dessa kan förväntas svänga mycket mera och under vissa perioder generera kraftigt negativ avkastning. Ju längreplaceringshorisont och ju högre avkastningskrav/riskprofil du har, desto större aktieandel kan du ha i ditt sparande.

Vad ska jag göra med mitt månadssparande?
En av fördelarna med månadssparande i aktiefonder är att man automatiskt köper andelar både när börsen stiger och när börsen sjunker, vilket innebär att anskaffningsvärdet jämnas ut över tiden. Om börserna faller och därmed även andelsvärdet i aktiefonder innebär det att man får fler andelar för den fasta summa som månadssparas. Historiskt har ofta de bästa månadsöverföringarna gjorts i samband med stora kriser där aktiemarknaden fallit kraftigt.

För den som är långsiktig finns det därmed inget skäl att avbryta sitt månadssparande. Om man är orolig på kort sikt kan det istället vara klokt att se över risken i det kapital som man byggt upp via sitt månadssparande.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet