All time high på svenska balansindex

Mats Nyman

Efter den senaste tidens återhämtning på aktiemarknaden har våra balanserade aktieindex på svenska aktier nu nått all time high. Sweden Balance 20 %, som används både i aktieindexobligationer och i balanscertifikat, nådde igår nivån 342,33. Startnivån var 100 den 20 mars 2003. Det innebär att avkastningen under drygt 10 år varit 12,9 procent per år. Inte dåligt för ett index med lägre risk än Stockholmsbörsen! Avkastningen i år för Sweden Balance 20 % är 14,8 procent. OMXS30 har under samma period stigit med 12,2 procent, inklusive utdelningar.

Handelsbankens balanserade index skiljer sig från vanliga aktieindex på två sätt. Det första är att de anpassar kopplingen till marknaden beroende på hur mycket marknaden svänger. Ett vanligt index har alltid 100 procents exponering, det vill säga det går upp lika mycket som börsen. Tyvärr går det ner lika mycket också, när börsen faller. Balanserade index minskar kopplingen till marknaden när svängningarna är stora (som de ofta är under allvarliga kriser). De ökar kopplingen till marknaden när riskerna, och därmed svängningarna, är små (som de varit det senaste halvåret). Över tiden ger det en jämnare, och ofta högre, avkastning än vanliga index.

För det andra skiljer sig balanserade index också från många vanliga aktieindex genom att de inkluderar utdelningarna, som är en viktig källa till avkastning på lång sikt. Däremot drar man av den korta räntan, vilket gör det enklare att använda balanserade index för strukturerade produkter. Men eftersom utdelningarna är betydligt högre än räntan just nu blir nettot positivt, när man jämför till exempel med OMXS30 Index som inte inkluderar utdelningar.

Just nu är exponeringen i indexet Sweden Balance 20 % 139 procent. Det innebär att du får hela 139 procents av börsens uppgång, inklusive utdelningar, just nu. Skulle börsen gå ner förlorar du mer än med ett vanligt index, men då är det troligt att det balanserade indexet drar ner exponeringen ganska snabbt.

Tror du på Stockholmsbörsen men vill ha en placering med lite mer balanserad risk kan du titta på vårt Balanscertifikat Sverige. Det följer indexet Sweden Balance 20 %. Du får också lite ränta på pengarna. Balanscertifikat Sverige börsnoterades den 4 oktober 2011 på kurs 100 och står nu i kurs 139, drygt ett och ett halvt år senare.

Tycker du att balanserade index verkar intressanta men vill ha ännu lägre risk kan du till exempel titta på vår Aktieindexobligation Norden, som följer indexet Norden Balance 15 % (SEK). Läs mer genom att klicka på länkarna nedan.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet