Är bostadsmarknaden en bubbla?

Mats Nyman

För två veckor sedan skrev jag inlägget ”Är aktiemarknaden en bubbla?” Av de 421 läsare som röstade svarade 54 procent nej, 26 procent ja och 20 procent hade ingen uppfattning. De flesta verkar alltså dela min bedömning att börsen inte är en bubbla. För tydlighetens skull bör tilläggas att det inte betyder att den inte kan falla. Fundamentala faktorer kan ju förändras!

I blogginlägget lovade jag att återkomma till frågan om bostadsmarknaden är en bubbla. Här hade vi en omröstning i oktober 2013.  Då svarade lika många (54 procent) ja som svarade nej på frågan om börsen. Uppenbarligen är det fler som tycker att bostadsmarknaden är en bubbla än som anser att börsen är det. Bostadsmarknaden har också fått mycket upppmärksamhet den senaste tiden. Media skriver mycket i frågan, och myndigheter och politiker kommer med förslag till åtgärder mot ”bostadsbubblan”.

I fredags lyssnade jag på vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick, som höll ett intressant programtal om varför Riksbanken bryr sig om hushållens skuldsättning. Talet bygger delvis på ett antal intressanta promemorior som Riksbanken publicerat tidigare. I jämförelse med tidigare uttalanden från Riksbanken lade af Jochnick i talet större vikt vid hur viktigt det är att upprätthålla förtroendet för det svenska banksystemet.

Är bostadsmarknaden ett problem idag? Nej, menade af Jochnick på seminariet. Men den utgör en risk. En risk som kan utvecklas till ett problem. Och därmed har vi kanske ett problem redan idag… Åtminstone menar många debattörer det.

Själv tror jag att bostadsprisernas uppgång, i likhet med aktiemarknadens, är fundamentalt välgrundad. Förutom låga räntor, en god inkomstutveckling och avskaffad fastighetsskatt har vi en snabb urbanisering, i kombination med strukturella problem i bostadsutbudet. Bostadsbrist i storstäderna, helt enkelt. Och det är där priserna stigit mest. Regionala modeller över bostadspriser kan förklara prisutvecklingen såväl i glesbygd såväl som i Storstockholm. Därmed inte sagt, återigen, att bostadspriserna inte kan falla. Fundamentala faktorer kan förändras igen.

Länkar till några intressanta inlägg och rapporter nedan.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet