Är det dags att gå ur krediter?

Är det dags att gå ur krediter?
  • 15% Ja, kreditspreadarna kommer att stiga
  • 21% Varken eller, kreditspreadarna är rimliga
  • 64% Nej, kreditspreadarna kommer att falla
Röstningen avslutad (252 röster)
Mats Nyman

Under förra året hade kreditplaceringar – till exempel företagsobligationer och Handelsbankens räntecertifikat och kreditcertifikat – en fantastisk avkastning. Kreditspreadarna – skillnaden mellan räntan på företagsobligationer och räntan på riskfria obligationer – har fallit kraftigt.

Den globala ekonomiska tillväxten fortsätter att överraska positivt. Aktiemarknaden går starkt. Räntemarknaden har redan börjat prisa in ett slut på Federal Reserves aggressiva stimulanser. Innebär det att det börjar bli dags att sälja sina kreditplaceringar, att kreditspreadarna kommer att stiga?

Jag tror inte det, av tre skäl:

För det första är företagsobligationer faktiskt inte onormalt dyra. Räntan på företagsobligationer är rekordlåg därför att riskfria räntor är låga. Kreditspreadarna är runt historiskt genomsnittliga nivåer. Därmed betalar företagsobligationer– i genomsnitt – en god marginal mot risken för kreditförluster.

För det andra är det osannolikt att ECB:s penningpolitik kommer att stramas åt inom överskådlig tid.

För det tredje, om mitt andra argument är fel, är det historiska mönstret entydigt. Kreditspreadarna börjar inte öka när centralbankerna stramar åt. I många fall faller de faktiskt. Centralbankerna stramar ju åt för att konjunkturen är god, vilket gynnar krediter. Det är först när åtstramningen verkligen ger effekt och konjunkturen viker som kreditspreadarna börjar stiga. Dit är det fortfarande lång tid.

 

I den senaste räntehöjningsperioden började ECB höja räntan 2005 och Federal Reserve 2004. Men kreditspreadarna började öka först 2007, två till tre år senare.

Därför är det för tidigt att gå ur krediter redan nu! Vad tror du?

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet