Högkonjunktur eller lågkonjunktur?

Är det högkonjunktur eller lågkonjunktur?
  • 54% Högkonjunktur
  • 22% Lågkonjunktur
  • 24% Ingen aning
Röstningen avslutad (167 röster)
Mats Nyman

Är det verkligen högkonjunktur? Den frågan fick jag nyligen. Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos är vi inte där än, men vi kommer att nå dit i början av 2016. Konjunkturinstitutets definition av högkonjunktur är att nivån på BNP är över den långsiktiga potentiella BNP-nivån. Själv vill jag påstå att vi redan har högkonjunktur:

Arbetsmarknaden

Arbetslösheten för inrikes födda vuxna är bara några tiondelar högre än de lägsta noteringarna från toppen av förra högkonjunkturen, 2007-08. Den totala arbetslösheten är  mycket högre, vilket beror på att arbetslösheten bland utrikes födda är oförändrad på en hög nivå. Men många av de utrikes födda är i praktiken inte del av arbetskraften. Hade de varit det, hade många redan fått jobb eftersom antalet lediga jobb är på den högsta nivån någonsin. Läs mer i Handelsbankens Aktuell Ekonomi.

Börsen

Börsen har fallit tillbaka från topparna i början på året, men det mesta talar för att den stänger högre än den började året och därmed får vi ett nytt all time high på årsbasis. Aktiviteten kan man inte heller klaga på: 28 börsintroduktioner på Stockholmsbörsen, det högsta antalet sedan 2006. Globalt har företagsförvärven och fusionerna nått all time high med en total volym på 4,89 triljoner dollar, långt över toppen 2014. Så blir det när företagen har svårt att växa organiskt.

Bolagen

Företagen går inte alltför dåligt de heller. Vinsterna i både Sverige och globalt har toppat på en högre nivå under 2015 än under den föregående toppen 2007. Det som är lite oroväckande är att trenden just nu verkar vara för svagare vinster och vikande lönsamhet. Om något indikerar det att högkonjunkturen går mot sitt slut, snarare än att den snart börjar.

Ekonomin

Med de flesta mått mätt är kapacitetsutnyttjandet i Sverige mycket högt. Inom industrin finns det svaga delar, på grund av problemen i tillväxtmarknaderna och råvarusektorn. Men helheten är ändå rekordstark. Konjunkturinstitutets konfidensindikator som kom tidigare i veckan är mycket stark både för tillverkningsindustrin, byggsektorn och detaljhandeln. Och pensionärerna får de högsta ökningarna av sin pension sedan 1960 nästa år!

Att vi redan har högkonjunktur behöver inte betyda att det är utför härifrån. En del högkonjunkturer håller i sig oväntat länge. Men man ska nog inte vänta sig att saker och ting blir så mycket bättre -- eftersom de, faktiskt, redan är så bra!

Med det önskar jag alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt 2016!

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet