Årets julklapp sätter fart på världsekonomin

Mats Nyman

Oljepriset har fallit dramatiskt sedan i somras, och fallet har accelererat under december. Priset på Brentolja är idag lite drygt hälften av vad det var kring midsommar. Det faktum att OPEC vid sitt möte 27 november så tydligt abdikerade från målet att kontrollera oljepriset, och att vi fortfarande ser en överproduktion, gör att oljepriset är svårförutsägbart på kort sikt. OPEC:s mål är tydligt att slå ut delar av den amerikanska skifferoljeproduktionen, så att marknaden kommer i balans igen. Vår bedömning är att detta inte sker förrän i slutet av 2015.

Det snabba fallet i oljepriset kommer att förstärka den globala ekonomiska återhämtningen. Men effekterna blir olika i olika länder. Vår bedömning är att USA gynnas något mer än Europa och Japan

Bland de större tillväxtländerna är Kina och Indien stora vinnare, liksom många andra tillväxtekonomier i Asien. Brasilien och i synnerhet Ryssland är däremot förlorare. Om oljepriset blir kvar på nuvarande nivå får vi troligen se Ryssland gå in i recession nästa år. Risken för svårförutsägbara finansiella och politiska återverkningar är betydande. Att många ryska bolag har stora skulder i utländsk valuta gör att vi håller oss borta från Ryssland tills vidare.

Även inom respektive land finns vinnare och förlorare. De som gynnas är främst globala låg- och medelinkomsttagare, som i stor utsträckning konsumerar det som blir över när de tankat bilen. Därför kommer den globala tillväxten att påverkas positivt, även om investeringarna i oljesektorn kommer att falla nästa år.

Oljeprisfallet bidrar också till lägre inflation, vilket kan bidra till lägre styrräntor.

Det lägre oljepriset bör gynna konsumenterna då den disponibla inkomsten ökar tack vare lägre energikostnader. Dessutom ger lägre energipriser stöd åt den ekonomiska tillväxten, vilket spiller över på konsumenterna. Ur ett nordiskt aktieperspektiv bedömer vi att konsumentbolagen är de stora vinnarna på det lägre oljepriset, särskilt de som säljer kapitalvaror. Samtidigt gynnas flera av dessa bolag av lägre råmaterialkostnader. Bland aktierna som bör gynnas finns Autoliv, Bilia, Inwido, Bulten, Electrolux, Husqvarna och Nobia

Transportsektorn är naturligtvis en vinnare på lägre bränslepriser. Dramatiskt lägre bränslekostnader för åkerierna bör öka investeringsutrymmet, vilket talar för Volvo och Haldex. Läs mer om våra aktierekommendationer i vår Internettjänst under Spara & Placera / Marknadsinformation.

Två av Handelsbankens fondtips gynnas tydligt av fallet i oljepriserna. USA, Indien och Kina tillhör tillsammans med Asiens mindre länder de som gynnas mest av lägre oljepriser.

  • Amerikafonden är tematiskt förvaltad. Många av innehaven är företag som direkt eller indirekt gynnas av fallet i oljepriserna.
  • Asienfonden är i stor utsträckning inriktad mot företag som gynnas av en starkare privat konsumtion.

Läs mer om Handelsbankens fondrekommendationer på handelsbanken.se/placeringstips.

Till alla läsare: God Jul och Gott Nytt År! Vi hörs nästa år.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet