Dags för dollarn?

Kommer dollarn att stärkas det kommande året?
  • 76% Ja, den kommer att stiga
  • 9% Den förblir oförändrad
  • 15% Nej, den kommer att falla
Röstningen avslutad (107 röster)
Mats Nyman

”Svart dag på valutamarknaden. Alla valutor föll kraftigt.” Så skrev en ekonomijournalist efter en dålig dag på finansmarknaderna. Men han hade förstås fel. Alla valutor kan inte falla mot varandra. Om en valuta faller, finns det alltid en annan som stiger. Den ena valutans förlust är den andra valutans vinst.

Därför kan de nya problemen i tillväxtmarknaderna, Europas strukturproblem och Japans expansiva stimulanser leda till att dollarn stiger. I synnerhet som Federal Reserve börjat strama åt och verkar inställt på att fortsätta, om inte förutsättningarna ändras dramatiskt.

Historiskt sett har ränteskillnader mellan länder haft stor påverkan på valutautvecklingen. Stigande räntor i USA och oförändrat låga (eller kanske ännu lägre) räntor i EMU borde leda till en starkare dollar. Det här är skälet till att Handelsbankens makroekonomer länge haft vyn att den amerikanska dollarn ska stärkas. I första hand mot euron, men även mot den svenska kronan. Deras prognos är att dollarn och euron på två års sikt ska nå paritet, det vill säga kosta lika mycket. Idag kostar en euro 1,37 dollar, så har våra ekonomer rätt finns möjligheterna till ett rejält rally i dollarn.

Det som kortsiktigt talar emot dollarn är två saker. För det första att Federal Reserve fortfarande expanderar sin balansräkning genom att köpa obligationer (om än i avtagande takt), medan ECB snarare krymper sin. Detta kan dock komma att ändras inom 6-12 månader. Det andra som talar emot dollarn är att väldigt många placerare verkar vara positiva till dollarn just nu. Hedgefonder är till exempel ovanligt långa i dollarn. Andelen långa kontrakt i valutafuturen DXY är rekordhögt. Kanske dröjer det tills Fed höjer räntan och ECB börjar stimulera innan dollarn börjar trenda uppåt.

Dollarn handelsviktad

En kraftigt starkare dollar skulle ha stor påverkan på många områden. Svensk inflation skulle stiga. Det skulle bli lättare för Riksbanken att höja räntan eftersom kronan blir svagare. Lönsamheten i industrin skulle stiga rejält. Samtidigt kan det leda till lägre lönsamhet för amerikanska multinationella företag och till svagare konkurrenskraft för tillväxtländer som har sin valuta kopplad till dollarn.

Du som tror att dollarn kommer att stärkas mot kronan kan köpa amerikanska värdepapper eller fonder. Du kan också köpa Bull USDSEK eller Minilong USD.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet