Är det dags att sälja nu?

Mats Nyman

Hur kan ekonomerna prata om en kommande lågkonjunktur i vår konjunkturprognos och vi samtidigt vara positiva till börsen? Den frågan får jag ofta när jag presenterar vår investeringsstrategi. I vår senaste konjunkturprognos förutspådde ekonomerna en konjunkturavmattning i USA under 2019, som slutar med att USA går in i en lågkonjunktur. Och det som händer i USA brukar påverka resten av världen, om inte omedelbart så snart därefter. Solklart läge att sälja aktier, alltså. Eller?

 

Riktigt så enkelt är det inte att förutspå hur finansmarknaderna kommer att utvecklas. Investeringsstrategin avspeglar vår marknadssyn för de kommande 3–6 månaderna och hur vår kapitalförvaltning agerar just nu. Inte i detalj, men den övergripande strategin. Med ett krångligt ord kallas det för tillgångsallokering och handlar om vilka tillgångsslag som har bäst förutsättningar att ge en god avkastning, till en rimlig risk. Är utsikterna för aktier lovande? Eller ser det bättre ut för ränteplaceringar eller hedgefonder? Vilka geografiska marknader har störst potential? Och hur kommer valutorna att utvecklas? Det är den typen av frågor vi tar ställning till i investeringsstrategin.

”I genomsnitt har börsen stått som högst 
först sex månader före lågkonjunkturens start.”

Den danska fysikern och nobelpristagaren Niels Bohr lär ha sagt: ”Det är svårt att göra prognoser, i synnerhet om framtiden.” Därför krävs det en rejäl portion ödmjukhet när man ska försöka förutspå marknaderna. Investeringsstrategin utgår alltid från hur vi ser på marknaderna just nu. Men vi är ständigt beredda att göra omprövningar när förutsättningarna ändras. Helt enligt den engelska nationalekonomen John Maynard Keynes devis: ”När fakta ändras, ändrar jag uppfattning. Vad gör ni, Sir?”

Tillväxt, inflation, räntor och valutor är alla viktiga faktorer när man placerar. De analyseras noggrant i konjunkturprognoserna, men det finns mycket annat som nationalekonomer traditionellt inte ägnar sig åt, men som också är viktigt för finansmarknaderna.

Värdering. Är aktier, obligationer och valutor högt eller lågt värderade? På kort sikt är det annat än värderingen som styr men värderingen har en betydande påverkan på avkastningen på lång sikt. Köper man en tioårig statsobligation som erbjuder 0,5 procents ränta per år så är det precis den avkastning man får om den behålls i tio år. På samma sätt är det med aktieplaceringar. Placerar man på en högt värderad aktiemarknad kan man räkna med att avkastningen på lång sikt blir låg.

 "Stigande vinster innebär inte nödvändigtvis 
stigande börskurser. Ibland är det faktiskt tvärtom."

Vinster. Är företagens vinster på väg upp eller på väg ner? Stigande vinster innebär inte nödvändigtvis stigande börskurser. Ibland är det faktiskt tvärtom och börskurserna reagerar ofta snabbt på nyheter om bolagsvinster. Men marknader som har en stark vinsttrend utvecklas ofta bättre än marknader med en svag trend. Så vinstutvecklingen kan vara bra att följa när man ska välja mellan marknader.

Positioner och flöden. Ibland kan man höra argumentet att ”alla” är underviktade eller ogillar en marknad. Så är det förstås inte. Alla aktier ägs ju alltid av någon. Men det kan vara skillnad på långsiktiga placerare, som pensionsförvaltare, och kortsiktiga placerare, som hedgefonder. Ibland kan man se i statistiken hur kortsiktiga placerare som grupp är väldigt förtjusta i en viss marknad. Då är det ofta bra att vara extra försiktig, just eftersom kortsiktiga placerare kan sälja snabbt.

Riskpremier. Hur mycket extra avkastning vill placerare ha för att placera i aktier i stället för i statsobligationer, som är säkrare? Det är en svår fråga, men också en av de viktigaste. De senaste åren har den ekonomiska tillväxten varit svag vilket missgynnat aktier, men den har också varit väldigt jämn, vilket gjort att riskpremierna sjunkit. Det är något som gynnar aktier och det är en av de viktigaste förklaringarna till att den globala aktiemarknaden utvecklats väl.

Risker. Hur olika risker hänger ihop får betydelse när man bygger en värdepappersportfölj. Att göra alla placeringar utifrån en enda hypotes, som att världsekonomin kommer att ta fart, kan vara lönsamt men är riskabelt om det går fel. Därför är det ofta klokt att sprida riskerna och ha flera olika hypoteser, som inte alla förväntas slå in samtidigt.

Förväntningar. Vad förväntar sig marknaden? Om jag är positiv till svenska aktier, men andra placerare är ännu mer positiva, borde jag egentligen vara negativ. Att räkna ut vad marknaden väntar sig (vad som är inprisat) är en utmaning. Men det kan vara helt avgörande för att få en god  avkastning.

Konjunktur och börs i USA

Tillbaka till konjunkturprognosen. Om våra makroekonomer har rätt och USA går in i lågkonjunktur andra halvåret 2019, borde man ändå inte sälja aktier redan nu? Faktiskt inte. I genomsnitt har börsen stått som högst först sex månader före lågkonjunkturens start. Om USA:s ekonomi verkligen går in i en lågkonjunktur om drygt två år, och mönstren håller i sig, har vi fortfarande minst ett år av stigande börser framför oss. Så njut medan det varar.

Läs fler artiklar i senaste Fokus Placeringar

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet