Är aktiemarknaden en bubbla?

Är börsen en bubbla?
  • 26% Ja
  • 55% Nej
  • 19% Ingen aning
Röstningen avslutad (438 röster)
Mats Nyman

Många aktiestrateger, och även en och annan aktieplacerare, tycker att börsen stigit för mycket för snabbt. De menar att vi har en bubbla på aktiemarknaden och att risken för en korrektion är stor. Men vad är egentligen en bubbla? Olika ekonomer (till exempel fjolårets nobelprisvinnare Eugene Fama och Robert Shiller) har olika uppfattningar. Att säga att en tillgång är dyr räcker inte, inte heller att den stigit kraftigt. Om man däremot kan fastslå att en tillgångs pris överstiger dess fundamentala värde så har vi en bubbla. I synnerhet om priset stigit kraftigt under en relativt kort period.

Gavyn Davies som skriver i Financial Times hänvisar i sin blogg till en ny analys där man fokuserar just på dessa faktorer. Det fundamentala värdet av en aktiemarknad, oavsett om man ser på utdelningar eller normaliserade vinster, förändras relativt långsamt. Om aktiekurserna förändras snabbt i jämförelse med det fundamentala värdet ökar sannolikheten att det vi ser är en bubbla.

S&P 500 har stigit med cirka 40 procent de senaste två åren. Men samtidigt har utdelningarna stigit med 34 procent. Det gör att sannolikheten att S&P 500 idag är inne i en bubbla ”bara” är 20-33 procent, enligt modellerna i analysen.

Skulle däremot S&P 500 stiga lika mycket 2014 som förra året, närmare 30 procent, samtidigt som vinster och utdelningar ”bara” stiger 10 procent, då har vi en bubbla innan året är slut. Det innebär inte automatiskt att börsen sedan kommer att falla. Men det skulle definitivt göra att riskerna var höga.

Själv tror jag inte att vi har en bubbla, vare sig på börsen eller på bostadsmarknaden (återkommer till detta i en senare blog). Skälet är främst att värderingen av aktier och bostäder gynnnas av de låga räntorna. Om räntorna skulle stiga kraftigt, ja då är både aktie- och bostadsmarknaden felvärderad. Men det är en annan historia.

Kommentarer (2)

  • Minskar risken för bubbla när så pass många ändå är rädd och varnar för en sådan? Finns det historiska bubblor där redan en relativt hög andel av placerarna börjat oroa sig och därmed fick rätt?

  • Självklart är det långt ifrån alla potentialla bubblor som faktiskt utvecklas till fullskaliga bubblor. I själva verket torde det oftast bli pyspunka längs vägen, och priserna blåses aldrig upp till orealistiska nivåer. Å andra sidan finns även exempel på när många skeptiska placerare stått bredvid börsen, t ex i samband med IT-bubblan 1999, men börsen ändå fortsatt att stiga. I samband med IT-bubblan var det inte bara många som ställde sig vid sidan av börsen för att de inte förstod vad som hände, men också många som faktiskt försökte gå kort , bara för att förlora skjortan och tvingas lösa sina kortpositioner -- vilket förstås gjorde att börsen steg ytterligare. De farligaste bubblorna är de där alla -- frivilligt eller ofrivilligt -- positionerat sig likadant. Där är vi inte nu.

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet