Fortsatt positiva till aktier

Mats Nyman

Dollarförsvagningen under sommaren har gynnat vinstutvecklingen i amerikanska globala bolag och missgynnat europeiska och svenska, inte minst verkstadsföretagen, vilket avspeglat sig i börskurserna. Trots det har finansmarknaderna varit ovanligt lugna över sommaren. Vad kan man dra för slutsatser av rapportperioden och hur ska man tänka kring sommarens relativt kraftiga valutarörelser? Om det och om vår senaste investeringstrategi berättar jag i en intervju på EFN.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet