Från supercykel till svincykel

Mats Nyman

Mycket av det som vi ser i världen idag: Oro kring Kina och andra tillväxtmarknader, lite svagare global tillväxt, fortsatt låg inflation och låga räntor kan förklaras med två faktorer. Dels håller Kina på att ställa om från en investerings- och exportdriven ekonomi till att drivas av konsumtion av varor och tjänster. Det minskar behovet både av råvaror och av kapitalvaror, som ofta kommer från svenska företag. Dels har det gjorts väldigt stora investeringar i råvarubranschen, tack vare de höga råvarupriserna och de låga räntorna, vilket gör att produktionen har ökat kraftigt. Och när det samverkar med lite svagare efterfrågan, ja då faller råvarupriserna. Det påverkar i sin tur inflationen, räntorna, verkstadsbolagen och så vidare.

I nya numret av Fokus Placeringar skriver kan du läsa om vilka som blev vinnare och vilka som blev förlorare när supercykeln i råvaror blev en svincykel. Du kan också läsa om varför vi tror på europeiska aktier, trots den starkare euron och Volkswagenskandalen. En annan artikel handlar om konsumentbolagen, som fortsätter att övertyga på en osäker aktiemarknad.

Månadens intervju är med Fredrik Nordström, ny VD på Fondbolagens förening. Han vill locka hem svenska fonder från utlandet och öka transparensen ytterligare kring avgifter.

Som alltid skriver vi också om investeringsstrategi och avslutar med några placeringstips.

Du kan läsa senaste numret av Fokus Placeringar här. Vill du prenumerera på tidningen går du hit.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet