Global återhämtning trots geopolitisk stress

Mats Nyman

Våra makroekonomer har idag presenterat "Makrobladet", deras senaste publikation som kortfattat beskriver deras syn på den ekonomiska utvecklingen. Här följer deras sammanfattning: Den politiska dragkampen i Ukraina skapar visserligen oro globalt sett men har ännu inte haft någon större inverkan på de ekonomiska förväntningarna runt om i världen. Hittills har marknaderna verkat anse att risken är låg för en allvarlig upptrappning av konflikten. Andra faktorer tyder på att den globala ekonomin har fått upp farten och de ses som betydligt viktigare. Vi instämmer i den bedömningen och tror att scenariot även fortsättningsvis är inriktat på en global återhämtning.

I Makrobladet skriver våra ekonomer också om hur den nya tävlingen i återhållsamhet bland svenska politiker kan påverka den svenska ekonomin framöver.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet